Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning

 

Målgruppe og sjanger

Kilden bør vurderes i lys av hvem den er skrevet for. All tekst er skrevet med tanke på en leser, der den tenkte leser er med på å forme teksten. En måte å identifisere tekstens målgruppe på er gjennom å analysere tekstens sjanger.

Ulike sjangere kan være

Hvem skriver forfatteren for?

Forskjellige sjangere preges gjerne av ulik språkføring og ulik holdning til leseren. Vurdér forfatterens målgruppe innenfor uilke sjangere.  

  • Hva forutsetter forfatteren at leseren allerede vet?

  • Hva sier bruken av referanser om teksten?

  • Hva er tekstens formål?

Eksempel på vurdering av målgruppe og sjanger

 

 

                                            

Offisiell side