Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning

                       

Kvalitative vurderinger

Tradisjonell kildekritikk stiller spørsmål vedrørende kildenes type, autentisitet, troverdighet og autoritet. Spørsmål om kildens kvalitet avgjøres på grunnlag av spørsmål om hvem den er produsert for, hvordan den refererer andre kilder, hvem som står bak og når den ble publisert. Du skal med andre ord studere følgende aspekter ved kilden:

  • Målgruppe og sjanger

  • Tekstens kilder

  • Forfatter

  • Utgiver

  • Publiseringstidspunkt

Etter dette bør du spørre deg selv hvilken betydning resultatene av dine vurderinger har for din eventuelle bruk av kilden. Dette inkluderer spørsmålet om kilden har relevans for det du selv skal skrive, og på hvilken måte den har relevans. Mer om relevans finner du under lenken vurdering av relevans.

                                            

            

Offisiell side