Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning

 

Forfatter

Forfatteren kan være enkeltperson, en organisasjon eller en institusjon. Din oppgave er å undersøke om forfatteren har en bakgrunn som gir henne nødvendig autoritet eller ekspertise i forhold til det aktuelle emnet du ønsker informasjon om.

Hvem er forfatteren?

  • Les eventuell forfatteromtale på omslag eller i forord om det er en trykt ressurs

  • Søk på forfatterens navn i en bibliotekkatalog (for eksempel BIBSYS) eller i en bibliografisk database (f.eks ISI Web of Science, ERIC, ATLA, MedLine) for å se hva hun ellers har publisert

  • Søk på forfatterens navn i en søkemotor (f.eks Google) sammen med ett av følgende søkeord; biography, homepage, resume, eller CV.

  • Undersøk nettsidens logo eller undertekst om det er en nettside.

  • Vurder domenenavn i nettsidens URL (gov., org., com., edu.)

 

Eksempel på vurdering av forfatteren

                                            

Offisiell side