Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Tips til bruk av kurset

Kurset tenkes brukt på ulike måter, f.eks.:

I forbindelse med etablerte kurs på fakultetene der informasjonssøking er et nyttig supplement.
    Undervisningen gis av bibliotekpersonale i samarbeid med fagmiljøene.

I en ad hoc veiledning i biblioteket der man velger ut passende enkelmoduler
I en undervisningssituasjon med laveregradsstudenter som skal igang med å skrive oppgave.
    Undervisningen gis av bibliotekpersonale som et 2-3 timers kurs.

Vi har utviklet vår egen undervisningsmanual med tips om hvordan dette kurset kan brukes ved Universitetet i Bergen.

I Aalborg er det laget en video (rollespill) som brukes som innføring i en undervisningsøkt. Den finnes også i en versjon med engelske undertitler.

Bakgrunn
Dette kurset er et delprosjekt av Læringssenter 2003 ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Målet har vært å lage et undervisningsopplegg i informasjonskompetanse. Kurset er modulbasert og nettbasert. Vi har tatt i bruk 5 moduler fra Universitetsbiblioteket i Aalborg. Videre har vi utviklet egne moduler som skal utfylle opplegget deres. Mer informasjon om prosjektet.

Samarbeidspartnere
Gruppen har hatt et meget godt samarbeid med SWIM-gruppen i Aalborg. Vi har fått lov å bruke deres 5 moduler med dansk tale. Vi har oversatt teksten til norsk og i noen få tilfeller modifisert litt slik at det passer til vårt biblioteks forhold. 

Vi har også hatt nytte av Universitetsbiblioteket i Tromsø sine nettkurs i BIBSYS og NORART. Både idé og struktur har vi overtatt direkte, men endret noen av eksemplene.

Vi takker alle våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss
Dersom du ønsker å benytte kurset på UIB eller ønsket at biblioteket skal hjelpe deg med dette, ta kontakt med ditt fakultetsbibliotek. Institusjoner eller andre interesserte kan ta kontakt med:

Susanne Mikki, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek (leder)
Erik Arnesen, Universitetsbibliotekets IT-avdeling (webansvarlig)
Regina Küfner Lein, Det medisinske fakultetsbibliotek
Therese Skarås Skagen, Det psykologiske fakultetsbibliotek
Maria-Carme Torras i Calvo, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
Anne Sissel V. Tonning, Det psykologiske fakultetsbibliotek

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.10.05 av rkl.
til denne siden.