Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving

Sitering og etikk


Hvorfor referere?
Hva refereres?
Hvordan referere?
  - Henvisninger/sitater
 
- Referanselisten
 
- Ta vare på referansene

Stiler
Etikk


Hvordan referere?

Henvisninger/sitater i teksten

Du må angi kilde hver gang du siterer/henviser til andres arbeid.
Hvordan du skal sitere er avhengig av hvordan du gjengir innholdet i teksten. Nedenfor er det gitt noen eksempler der stilen Harvard er brukt.

 • Direkte sitat - her gjengir man ordrett det en annen forfatter har skrevet:

 • Indirekte sitat, også kalt parafraser - her omformulerer man det en annen forfatter har skrevet:

 • Som hovedregel skal du kun sitere fra verk du har lest. Av og til kan det likevel være nødvendig å henvise til verk som ikke er originalverk, altså sekundære (annen hånds) referanser:

Det brukes også en del forkortelser i forbindelse med sitering. Se oversikt over de mest brukte engelske og norske forkortelsene.
 

Referanselisten

Referanse- eller litteraturlisten skrives på slutten av oppgaven. Denne inneholder alle detaljer man trenger for å finne kildene som det vises til i oppgaveteksten.
Alle referanser som du henviser til i teksten skal oppgis i referanselisten, og omvendt, alle referansene i referanselisten må være nevnt i teksten:

Ta vare på referansene

Begynn tidlig, og ha et godt system for hvordan du tar vare på referansene dine.

 • Sjekk bibliografiske opplysninger
  Når du skriver referansene dine manuelt er det lett å gjøre feil. Verifiser opplysningene ved hjelp av en database. Du kan for eksempel bruke bibliotekportalen til dette.
 • Eksporter referansene fra databasen
  De fleste databaser som BIBSYS, Bibliotekportalen, ISI osv. har en eksportfunksjon. Bruker du disse forenkler du skrivearbeidet og unngår feil i referansene.
 • Bruk et referansehåndteringsverktøy
  for å effektivisere arbeidet med referansene dine. Et referansehåndteringsverktøy som EndNote kan være nyttig for å holde styr på referansene dine, og kan lastes ned gratis om du er student eller ansatt ved UiB.
  Bruker du Word sammen med EndNote eller Referancemanager, vil Word automatisk opprette en referanseliste for henvisningene i teksten ("cite while you write"). Du vil også lett kunne skifte mellom stilene.
Hvorfor referere?
Hva refereres?
Hvordan referere?
  - Henvisninger/sitater
 
- Referanselisten
 
- Ta vare på referansene

Stiler
Etikk

Offisiell side