Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving

Sitering og etikk


Hvorfor referere?
Hva refereres?
  - Påstander
 
- Allmenne sannheter
 
- Krediter andre
 
- Noter / vedlegg
Hvordan referere?
Stiler
Etikk

Hva skal refereres?

Påstander

Alle faglige påstander som ikke er dine egne tanker og meninger, skal dokumenteres. Dette kan for eksempel være andres meninger og vurderinger, tallmateriale, modeller, resultater og konklusjoner.

Allmenne sannheter skal ikke refereres.

Det kan være vanskelig å vurdere hvor langt dokumentasjonskravet skal gå. Er et utsagn ukontroversielt og utgjør et felles kunnskapsgrunnlag innenfor ditt fag, behøver du ikke å dokumentere det. Er du i tvil, spør din veileder. Da unngår du å bli mistenkt for plagiering.
 

Krediter andre

 • Veiledere og andre støttespillere
  I en oppgave er det viktig å nevne alle som har bidratt i arbeidet på ulike måter, ikke bare skriftlige kilder. Det kan for eksempel være veiledere eller personer/institusjoner som har bidratt med diskusjoner, penger el utstyr. Dette nevnes foran i oppgaven, gjerne i et forord, og ikke i referanselisten.
 • Samarbeidspartnere
  Dersom samarbeidspartnere har bidratt med ulike deler av oppgaven, skal det synliggjøres hvilke deler den enkelte står ansvarlig for.
  Hvis arbeidet er et felles produkt, skriver dere i oppgaven at bidragsyterne tar gjensidig ansvar for innholdet. I dette tilfellet må det gjøres en avtale med fagansvarlig på forhånd.

 

Noter / vedlegg

Hva skal plasseres i noter og vedlegg?

Fotnoter/sluttnoter

 • Bruk av fotnoter bør generelt begrenses.

 • Fotnoter skal brukes til tilleggsopplysninger som ikke er en naturlig del av teksten. Det vil si informasjon som ikke er essensiell for å forstå innholdet.
 • Du kan velge om du vil bruke fotnoter nederst på siden eller sluttnoter bak i kapitlet/oppgaven. Velger du å plassere notene som fotnoter er det vanlig å bruke en mindre skrifttype på disse for å skille notene fra hovedteksten.
 • Man må passe på at man ikke blander henvisninger til en litteraturliste og henvisninger til noter. Nøyaktig hvordan henvisningen til noter gjøres er ofte avhenging av hvilken referansestil man bruker. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å bruke nummererte noter dersom man bruker en  nummermetode i referansene.

Vedlegg

Her tas med nummerert oversikt over tabeller og figurer som er med i oppgaven. Eventuelle spørreskjemaer, observasjonsskjemaer, intervjuguider og lignende tas også med. Vedlegg plasseres etter litteraturlisten.

Hvorfor referere?
Hva refereres?
  - Påstander
 
- Allmenne sannheter
 
- Krediter andre
 
- Noter / vedlegg
Hvordan referere?
Stiler
Etikk

Offisiell side