Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving

Sitering og etikk


Hvorfor referere?
  -
Vis akademisk integritet
 
- Unngår plagiat
 
-
Vurderingsgrunnlag
Hva refereres?
Hvordan referere?
Stiler
Etikk


Hvorfor referere?

Vis akademisk integritet

Gjennom korrekt referering viser du akademisk integritet.

Når du skriver oppgaver må du anerkjenne andres arbeid gjennom å vise til kildene du har brukt. Du må dokumentere den delen av teksten som bygger på andres arbeid for å skille mellom hva som er egen tankevirksomhet, og hva som stammer fra andre.

Et godt vitenskapelig arbeid kjennetegnes ved bevisst bruk av sentrale og vitenskapelige kilder, og bygger videre på andres kunnskap.

Unngå plagiat

Ved korrekt referering unngår du plagiat.

Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne, er plagiering. Dette er en form for intellektuelt tyveri, noe som framgår av åndsverksloven.

Plagiat regnes for fusk og kan ifølge Universitetsloven medføre stryk og utvisning, jfr. §§ 54 og 42.

Stryk påvirker normert studieprogresjon og kan dermed føre til at man ikke får innvilget studielån og fornyet oppholdstillatelse, jfr. reglement ved lånekassen og UDI.

UiB er oppmerksom på problematikken vedrørende fusk og benytter seg blant annet av dataprogrammet (Ephorus), som har til formål å avsløre plagiat.

Vurderingsgrunnlag

Referansene gir grunnlag for vurdering.

Referanselisten gjenspeiler arbeidets omfang. Den er derfor med på å påvirke bedømmingen av oppgaven.

Nøyaktig dokumentasjon i oppgaven er en forutsetning for at leseren raskt skal kunne

  • finne tilbake til kildene
  • sette seg inn i emnet
  • kontrollere fakta.
Hvorfor referere?
  -
Vis akademisk integritet
 
- Unngår plagiat
 
- Vurderingsgrunnlag

Hva refereres?
Hvordan referere?
Stiler
Etikk

 

Offisiell side