Informasjonskompetanse -
Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

 

Oppslagsverk

 

Oppslagsverk kan gi svar på de fleste spørsmål. Oppslagsbøker kan

  • definere et begrep

  • beskrive forholdene, personer og steder

  • gi en mer detaljert gjennomgang av et emne

Begynn gjerne med en generell oppslagsbok når du for første gang setter deg inn i et emne. Mange oppslagsbøker inneholder også lister (korte bibliografier) over videre lesing innenfor et emne.
 

Generelle oppslagsverk - Bibliografier - Ordbøker - Statistikk - Avisartikler - Internett - Utskriftsversjon