Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Oppslagsverk

Oppslagsverk kan gi svar på de fleste spørsmål. Oppslagsbøker kan definere et begrep, beskrive forholdene, personer og steder, men de kan også gi en mer detaljert gjennomgang av et emne.


Generelle oppslagsverk

Begynn gjerne med en generell oppslagsbok når du skal sette deg inn i et emne for første gang. Mange oppslagsbøker inneholder også lister (korte bibliografier) over videre lesning innenfor et emne. Eksempler på generelle oppslagsbøker som finnes på UB i trykt og elektronisk form:

 • Store norske leksikon

 • Encyclopaedia Britannica

 • Flere elektroniske oppslagsverk finnes på UB sin hjemmeside om Oppslagsverk

På UB og andre vitenskapelige bibliotek finner du også en rekke andre spesialiserte oppslagsbøker innen ulike emner.


Litteraturoversikter (Bibliografier)

En bibliografi er en oversikt over utvalgt litteratur (bøker, tidsskriftartikler, rapporter m.m.) innen et spesifikt område. I dag har mange trykte bibliografier gått over til å bli databaser i stedet. Er du på jakt etter eldre litteratur kan du bruke de trykte bibliografiene som du finner i biblioteket. Bibliografier utgis vanligvis separat, men tenk på at korte bibliografier kan finnes i en oppslagsbok eller bakerst i en vanlig bok. Eksempler på bibliografier:

 • Emnebibliografier gir oversikt over litteratur som publiseres innen et bestemt emne.
  For eksempel PsycINFO innen psykologi .
   

 • Nasjonalbibliografier gir oversikt over alt som publiseres i et bestemt land. For eksempel:orsk Norsk bokfortegnelse (Norbok))

Ordbøker

En ordbok forklarer og definerer ord og begreper, samt at uttalen beskrives. I noen tilfeller går ordbøkene bakover i tiden og forklarer den historiske betydningen av ordene (etymologiske ordbøker). 

 • Bokmålsordboken og Nynorskordboken (online)

 • Oxford English dictionary (online) (det er også en etymologisk ordbok)

 • Flere online ordbøker i Bibsys emneportal. Her finnes både generelle og faglige ordbøker

Trykte ordbøker finner du på fakultetsbibliotekene, ofte oppstilt i egne reoler. Her finner du også en rekke spesialiserte ordbøker innen ulike emner.

 


Statistiske faktabøker

Universitets- og høyskolebibliotek pleier å ha omfattende samlinger av (norsk) statistikk. Dersom man ikke finner den statistikk man ønsker på biblioteket kan man henvende seg til statistisk sentralbyrå i Norge, som har i oppgave å samle inn og spre alle typer statistikk.

Den viktigste norske statistikken samles hvert år i Statistisk årbok. UB eier denne i papirform fra 1964. Den er også tilgjengelig online på Internett. Statistisk sentralbyrå har dessuten mye annen god statistikk online på sine hjemmesider.

UB har også viktige internasjonale årbøker som for eksempel United Nations Statistical Yearbook og Statistical yearbook/UNESCO. Begge disse finnes også online. Det meste av UBs trykte statistiske materiale finner du på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek (UBBSV).

Det er flere gode nettsteder om statistikk i Bibsys emneportal.


Avisartikler

Universitetsbiblioteket abonnerer på databasen Atekst. Denne inneholder avisartikler fra de største norske avisene, for eksempel fra Aftenposten og Bergens Tidende, fra Norsk Telegrambyrå, samt fra Hvem Hva Hvor.

Flere aviser finner du i avissamlingen ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek.


Internett

Du kan finne mye god informasjon på Internett.

Emneportaler (indekser) inneholder nettsteder som er valgt ut etter visse kvalitetskriterier, enten manuelt eller ved hjelp av søkemaskiner. Portalene er som regel godt strukturert, slik at du lett kan klikke deg frem til rett kategori.

Søkemaskiner søker gjennom store mengder nettstsider, og du kan få store trefflister.

Flere gode fagportaler og søkemotorer finner du i BIBSYS emneportal.


Oppsummerende tips

 • Slå først opp i noen genrelle oppslagsbøker for å få en bakgrunn eller beskriving av emnet.
   

 • I oppslagsbøker finner man ofte tips for videre lesning innen emnet.
   

 • Dersom ditt spørsmål gjelder noe i et historisk perspektiv, bruk gjerne eldre bibliografier for å få flere litteraturhenvisninger.
   

 • Bruk spesialoppslagsverk, se på ditt fakultetsbibliotek. Har man flaks så finnes det referanselitteratur innen akkurat det rette område.

strekOffisiell sideSist oppdatert 18.09.06 av ea.
til denne siden.