Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Statistikk

Den viktigste norske statistikken samles hvert år i Statistisk årbok. UB eier denne i papirform fra 1964. Statistisk sentralbyrå har mye god statistikk online på Internett.

UB har også viktige internasjonale årbøker som for eksempel United Nations Statistical Yearbook og Statistical yearbook/UNESCO. Det meste av UBs trykte statistiske materiale finner du på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek (UBBSV).

Statistisk årbok (online)

United Nations Statistical Yearbook (online)
 


Flere gode statistikkressurser finnes via BIBSYS emneportal.
Du finner flere statistiske oppslagsverk innen ditt fag ved ditt fakultetsbibliotek.
 

Generelle oppslagsverk - Bibliografier - Ordbøker - Statistikk - Avisartikler - Internett- Utskriftsversjon