Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Ordbøker

En ordbok forklarer og definerer ord og begreper, samt at uttalen beskrives. I noen tilfeller går ordbøkene bakover i tiden og forklarer den historiske betydningen av ordene (etymologiske ordbøker).  Eksempler på ordbøker:

Bokmålsordboken og Nynorskordboken
(gratis online)
 

Oxford English dictionary (det er også en etymologisk ordbok) Online for brukere ved UiB


Flere online ordbøker i Bibsys emneportal. Her finnes både generelle og faglige ordbøker
Flere trykte ordbøker finner du på fakultetsbibliotekene, ofte oppstilt i egne reoler.
Her finner du også en rekke spesialiserte ordbøker innen ulike emner.

 

Generelle oppslagsverk - Bibliografier - Ordbøker - Statistikk - Avisartikler - Internett- Utskriftsversjon