Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Generelle oppslagsverk

Eksempler på generelle oppslagsverk som finnes på UB i trykt og elektronisk form:

Store norske leksikon
Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon

Encyclopedia Britannica - Britannica.com
Stort, generelt, engelskspråklig leksikon


Flere elektroniske oppslagsverk finnes på UB sin hjemmeside om Oppslagsverk.

Flere trykte oppslagsverk finnes på fakultetsbibliotekene, ofte oppstilt i egne reoler.
 Her finner du også en rekke spesialiserte oppslagsbøker innen ulike emner.

 

Generelle oppslagsverk - Bibliografier - Ordbøker - Statistikk - Avisartikler - Internett- Utskriftsversjon