Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Litteraturoversikter (Bibliografier)

En bibliografi er en oversikt over utvalgt litteratur (bøker, tidsskriftartikler, rapporter m.m.) innen et spesifikt område. I dag har mange trykte bibliografier gått over til å bli databaser i stedet. Er du på jakt etter eldre litteratur kan du bruke de trykte bibliografiene som du finner i biblioteket. Bibliografier utgis vanligvis separat, men tenk på at korte bibliografier kan finnes i en oppslagsbok eller bakerst i en vanlig bok. Eksempler på ulike typer bibliografier:

Emnebibliografier gir oversikt over litteratur som publiseres innen et bestemt emne.
Nasjonalbibliografier
gir oversikt over alt som publiseres i et bestemt land.

PsycINFO
Inneholder tidsskriftartikler, bøker og bokkapitler  innen psykologi og nærliggende fag

Norsk bokfortegnelse (Norbok)

Generelle oppslagsverk - Bibliografier - Ordbøker - Statistikk - Avisartikler - Internett- Utskriftsversjon