Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Avisartikler

Universitetsbiblioteket abonnerer på databasen Atekst. Denne inneholder avisartikler fra de største norske avisene, f.eks. fra Aftenposten og Bergens Tidende, fra Norsk Telegrambyrå, samt fra Hvem Hva Hvor.

Atekst


Flere aviser finner du i avissamlingen ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek.
 

Generelle oppslagsverk - Bibliografier - Ordbøker - Statistikk - Avisartikler - Internett- Utskriftsversjon