UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket har utviklet et
kurs i informasjonskompetanse

 

Kurset er delt opp i moduler og kan dermed brukes fleksibelt i ulike undervisningssituasjoner ved fakultetene og ved UB.

De første 5 modulene tar for seg de ulike fasene i informasjonssøking når man skriver en oppgave. Videre er det utviklet moduler i kildekritikk og siteringsteknikk.

Veiledninger i bruk av ulike informasjonsressurser (bibliotekkatalogen, generelle og faglige litteratur-databaser, oppslagsverk) trekkes inn i undervisningen der det passer.

Informasjonskompetanse defineres slik:
Erkjennelsen at du har et informasjonsbehov, evnen til å vite når og hva slags informasjon som trengs, og kunnskapen om hvordan du finner, evaluerer og bruker informasjon av alle slag på en effektiv måte
(American Library Association, 1989).


Hvordan kan kurset brukes? Nedenfor vises noen eksempler:

  • I forbindelse med etablerte kurs på fakultetene der informasjonssøking er et nyttig supplement. Undervisningen gis av bibliotekpersonale i samarbeid med fagmiljøene.
  • I en undervisningssituasjon med laveregradsstudenter som skal igang med å skrive oppgave  Undervisningen gis av bibliotekpersonale som et 2-3 timers kurs.
  • I en ad hoc veiledning i biblioteket der man velger ut passende enkelmoduler

Kurset er tilgjengelig fra UBs websider.  

Gå direkte til kurset    -  Mer informasjon om prosjektet - Se også intervju i På Høyden