Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Detaljert søk

Din situasjon
Problemstillingen din er nå på plass. Den gir deg overblikk over de sentrale problemfeltene og utpeker nøkkelord som du kan søke på.

Du skal nå utdype problemfeltene dine. Derfor skal du igang med en detaljert informasjonssøking som er en naturlig fortsettelse av den orienterende søkingen.

Hva er lurt å gjøre nå?
For å finne den mest relevante informasjonen for din problemstilling, er det lurt å bruke tid på å finne frem til de riktige informasjonsressurser, som for eksempel fagspesifikke databaser. Dermed unngår du å kaste bort tid med å lete i informasjonskilder som ikke inneholder det faget eller materialetypen du søker etter.

Bruk nøkkelord for å vurdere hvilke fagspesifikke informasjonsressurser som er relevante for din problemstilling.

Hvilken type informasjon kan jeg bruke?
Det finnes mange typer informasjon som du kan ha bruk for i denne fasen. Hvis du har bruk for grunnleggende viten om en gitt teori innenfor et forskningsfelt eller om en bestemt fagdisiplin, kan det være lurt å søke etter bøker. Informasjonen i bøker er som regel bredere, mer utbygget og bedre forklart enn informasjonen i for eksempel artikler fra vitenskapelige tidsskrifter. Innholdet i artiklene er ofte svært konsentrert og spesifikt.

Hvis du skal finne informasjon om den nyeste forskningen innen et bestemt felt, vil det derimot være hensiktsmessig å søke etter tidsskriftartikler. Det skyldes at forskere ofte publiserer sine nyeste resultater i artikler, før resultatene kommer inn i en større sammenheng og blir utgitt som bøker.

Hvis du søker etter informasjon om et meget spesifikt emne, kan du ofte finne fyllestgjørende beskrivelser i rapporter.

Det kan også være nødvendig å finne ut av om det fra myndighetenes side er gitt noen bestemmelser, slik som lover, forskrifter og lignende som du kan ha nytte av å vite om. Et interessant spørsmål kan også være om det finnes en offentlig myndighet som har problemstillingen din innenfor sitt arbeidsfelt.

En annen mulighet er at det er utarbeidet statistikker, som kan belyse faktiske forhold som knytter seg til din problemstilling.

Du kan også undersøke om det finnes tekniske spesifikasjoner, f.eks. gjeldende standarder, som kan innarbeides i problemstillingen.

Hvordan bruker jeg de relevante informasjonsressursene?
Når du har bestemt deg for hvilken type informasjon du trenger, må du finne ut hvilke informasjonsressurser som dekker behovene. Så langt som du nå er kommet, er det lurt å undersøke om informasjonen oppfyller kravene dine til emne, materialetype, nivå og detaljeringsgrad.

Du bør sjekke informasjonsressursene for følgende:

  • Vanskelighetsgrad - er det populært eller vitenskapelig materiale?
  • Fagområder - er det nok materiale om ditt emne i informasjonsressursen?
  • Dokumenttyper - inneholder informasjonsressursen den type informasjon du har bruk for?
  • Tidsperiode - dekker informasjonsressursen den tidsperiode du har bruk for?
  • Språk - inneholder informasjonsressursen materiale på språk du forstår?
  • Oppdatering - har informasjonsressursen det nyeste materiale med?

Finn grunnleggende kunnskap - bruk bøker
Hvis du vil søke etter bøker er det lurt å starte i bibliotekkatalogen. Bøker fra ditt lokale bibliotek vil som regel være lett å få tak i og dessuten kan du få materialet med det samme.

Finn detaljert og ny kunnskap - bruk artikler og rapporter
Når du skal søke etter artikler er utvalget av databaser stort. Det krever litt arbeid å finne de riktige databaser via bibliotekenes hjemmesider, men det er lurt at du undersøker nøye hva som finnes før du setter i gang med et søk. På bibliotekets hjemmeside er det ofte lister over de databasene som er tilgjengelige for deg. Ofte er det også skrevet kommentarer til hver database, som hjelper deg å vurdere om databasen er relevant i forhold til ditt emne og dine behov.

Når du søker på artikler kan du ofte bruke mer presise nøkkelord, fordi artiklene er mer fokusert på en bestemt problemstilling. Innholdet av artikkelen er som regel tilsvarende detaljert og presist.

[Oversatt fra Aalborg - SWIM-modul 4]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av ea.
til denne siden.