Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Få oversikt ved hjelp av hurtig informasjon

Din situasjon
Du har formulert en første problemstilling, og dermed avgrenset emnet ditt og satt opp noen rammer for hva det er du ønsker å besvare. Du har fått en noenlunde god oversikt over et avgrenset emneområde. Men innenfor dette området har du fremdeles et informasjonsbehov. Du er ikke sikker på nøyaktig hvilken informasjon du har bruk for. Man kan si at du ennå ikke har fokusert problemstillingen din. For  kunne fokusere den, må du ha et bedre overblikk.

Hva er lurt å gjøre nå?
Det er lurt å orientere seg innenfor de rammene du har lagt i den foreløpige problemstillingen. Du trenger å få tak i noe stoff som du raskt kan sette deg inn i. Det viktigste nå er at du blir mer bevisst i forhold til emnet ditt og problemstillingen.

Hvilken type informasjon kan jeg bruke?
Det finnes flere forskjellige typer lett tilgjengelig informasjon som du kan bruke for å få oversikt over emnet ditt. Du kan med fordel bruke Internett, hvor det finnes søkemaskiner og indekser. På nettet vil du raskt kunne finne forskjellige typer tekster som i kortfattet form belyser emneområdet ditt.

Det er også lurt å bruke avisartikler, fordi de ofte gir greie oversikter og ikke krever dyperegående forhåndskunnskaper.

En annen måte å skaffe seg oversikt på, kan være å søke på bøker som behandler emnet ditt på en lettfattelig og oversiktlig måte. Lærebøker, grunnbøker eller introduksjoner er eksempel på slike bøker.

Enda en mulighet kan være å slå opp i leksika og håndbøker for å finne en god oversiktsartikkel. Denne typen artikler er ofte en lett inngang til emnet.

Mens du leser materialet kan du godt ta notater til idéer og inngangsvinkler til emnet ditt, slik at du kommer enda nærmere en avklaring og avgrensing av emnet ditt.

Hvordan bruker jeg de relevante informasjonsressursene?
Veiledninger og bruksanvisninger for søk i ulike oppslagsverk og databaser finner du på startsiden.

[Oversatt fra Aalborg - SWIM-modul 2]]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av ea/sm.
til denne siden.