UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen

Informasjonskompetanse -
Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

 

Ditt utgangspunkt
           (utskrift)

    Sitering og etikk
 
Få oversikt
(utskrift)
     

Kildekritikk

           
 

 

Lag nøkkelord
       (utskrift)

  Avrunding
 (utskrift)
 
     

Detaljert søk
      (utskrift)

   
           

Generelle veiledninger Fagspesifikke veiledninger
 
Referansehåndteringsverktøy
 

Tips til bruk av kurset

strekOffisiell side
Sist oppdatert 22.11.06 av rkl/sm.
til denne siden.