Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 


Finn et bestemt tidsskrift

Eksempel:
Du trenger artikkelen Johnson, K. (2003). Are there Semantic Natural Kinds of Words?  
fra tidsskriftet
Mind and Language, 18 (2): 175-193.
 • Velg Vanlig søk
 • Velg søkefelt Alle felt
 • Kryss av for E-tidsskrifter og for Trykte tidsskrifter
 • Skriv tidsskriftsnavnet eller ord fra tidsskriftsnavnet
    Mind and language eller Mind lang*
    TIPS: enkeltord kan forkortes med stjerne *
 • Klikk på den grønne Søk-knappen eller Enter,
  og velg det rette tidsskriftet fra listen.
  til høyre for tidsskrifttittelen indikerer elektronisk utgave av tidsskriftet.

Prøv i BIBSYS (åpnes i eget vindu).
 

Finn en bok - Alt av en forfatter - Om et emne - Om en person - Om et verk - Artikkel i tidsskrift

strekOffisiell side
Sist oppdatert 22.08.05 av ea.
til denne siden.