Informasjonskompetanse - Gode informasjonsøk til oppgaveskriving
                 

Bibliotekkatalogen BIBSYS 

 
Du skal finne:

Struktur og idé til denne websiden er utviklet ved Universitetsbiblioteket i Tromsø,
og er modifisert ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 22.08.05 av rkl.
til denne siden.