Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Videre oppfølging

Hva fortsetter av seg selv?
UB har fått et nettbasert undervisningsopplegg for informasjonskompetanse. Kurset er tilgjengelig på Universitetsbibliotekets hjemmesider for alle som vil bruke det i sin undervisning.

Det er et fleksibelt tilbud som kan fungere som et støttekurs til annen faglig undervisning på instituttene og på denne måten komplettere disse kursene på en meningsfull måte; spesielt med tanke på laveregradsstudenter for å kunne gjøre sine prosjekt-/mappeoppgaver.

Hva fortsetter av oss i ettertid?
Markedsføring ved UB vil foregå i mai og juni og vil besto av informasjon på internsidene, informasjon på personalmøter på avdelingene, og et seminar i juni 2004 for alle som skal undervise.

En artikkel om prosjektet er sendt til Scandinavian Public Library Quarterly.

Ved årets fagreferentkonferanse i Tromsø i juni 2004 er informasjonskompetanse et av hovedtemaene og vi er invitert til å presentere resultatene fra vårt prosjekt.

Kommentarer og innspill til IK-kurset samles på UBs intranettsider. Utvalget tar sikte på et oppdateringsmøte i januar 2005 for å diskutere erfaringene med pilotproduktet, og eventuelt revidere det.

Hva fortsetter eventuelt som et nytt prosjekt?
Utvalget søker midler til videreføring av prosjektet fra Læringssentermidlene ved UB 2004. I søknaden legges vekt på oppfølging og forbedring av det eksisterende kurset basert på brukerevaluering og innspill, på en engelsk oversettelse av kurset, og på utvidelse av kurset til andre målgrupper. Markedsføring og samarbeid med fagmiljøene ved UiB vil være et annet sentralt prosjektmål.

Det er et ønske om å få spilt inn norsk lyd til SWIM-modulene og til SWIM-rollespillet for å kunne utnytte det i undervisningen ved UiB. Her kan det tenkes å inngå et samarbeid med Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøgskole, som etter en presentasjon av IK-kurset tidligere i vår har vist sin interesse om dubbing av lyd. Samarbeidet med våre danske kolleger i Aalborg og København vil fortsette.


Oppdatert 18.09.2006 av rkl