Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Videre lesning

Kuhlthau, Carol C. 2003. Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. (2nd ed.). Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.

Lein, Regina Küfner & Patricia Flor 2004. Informasjonskompetanse og kunsten å skrive for nettet. SMH-nytt 29(1), p.12-14.

Det Kongelige Bibliotek 2004. Vejledninger  Trin-for-trin hvordan du bestiller en bog i REX - Tutorial version 1. [Nettdokument]. København. Nedlastet 30.4.2004. http://www.kb.dk/tutorial/bestil_1308.html

Torras i Calvo, M.C., Arnesen, E., Mikki, S., Lein, R.K. Skagen,T & Tonning, A.S.V. in press. Informasjonskompetanse: Nye pedagogiske utfordringer for universitetsbiblioteket. Scandinavian Public Library Quarterly.

Universitetsbiblioteket i Aalborg (2003). SWIM pædagogiske manual. PDF-versjon. http://www.swiminfo.dk/andre-biblioteker.html

Universitetsbiblioteket i Aalborg (2003). SWIM rollespillet. [Nettdokument]. Sist oppdatert 4.9.2003. Nedlastet 30.4.2004. http://www.aub.auc.dk/portal/article/142

Universitetsbiblioteket i Aalborg (2003). SWIM-rollespillet med engelsk undertekst. [Nettdokument]. Nedlastet 30.4.2004. http://www.aub.auc.dk/swim/swim_uk/adsl/splashintro.html


Oppdatert 18.09.2006 av rkl