Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Vedlegg 3: Forslag for webdesign

Fra Formidlingsavdelingen ved UiB v/Helge Grønhaug fikk vi følgende forslag til design:
1) Et topp banner - som kan brukes som identifikator på alle sider som inneholder informasjon om kurset
2) Et "hjul" med lenkene plassert i eikene på hjulet. Hjulet går igjen på banneret. Størrelsen på hjulet kan krympes dersom man mener det bli for dominerende.

Forslaget i PDF.


Oppdatert 18.09.2006 av asvt