Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Vedlegg 2: Skjematisk vurderingsoversikt av utvalgte web-kurs

ikke dekket dårlig middels bra

 

Kurstittel

När LILI MERLI TILT SWIM LUPIN LUND GAELS kjemi INHALE Leicester SAFAR

Innhold

                       

Å erkjenne et informasjonsbehov

                       
Å kunne formulere problemstillingen                        
Å kjenne til kilder for å dekke behovet                        
Å kunne bruke kildene, selve søkingen                        
Å samle inn informasjonen/
lokalisere dokumentene
                       
Å kunne vurdere informasjonen                        
Å kunne formulere en tese                        
Å kunne bruke informasjonen i egne fremstillinger                        
                         
(Interaktive) oppgaver med løsninger                        
Fagtilpassninger           kun me   kun ing   kun me    
Språk sv/eng eng eng eng dk no sv eng UiB eng eng eng
Lengde på kurset kort           lang          
Print-versjon                        

Tekniske aspekter

                       
frames                        
video                        
bilder                        
lyd                        
for 'funksjonshemmede'                        

Brukervennlighet

                       
Manøvrering                        

Oppdatert 18.09.2006 av rkl