Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Vedlegg 1: Lenkesamling av diverse eksisterende web-kurs for IK

Infokurs (RBT)
http://www.rbt.no/KURS-KON/infokurs/kart.htm

BIBSYS egen veiledning
http://wgate.bibsys.no/search/hlp?lang=N&file=avan

Informasjonssøking ved hjelp av Internett (Den norske lægeforening)
http://lupin.legeforeningen.no/index.cfm?m=2&s=1&kursid=1&file=
kurs/K01/intro.cfm&CFID=6850510&CFTOKEN=6022065

Informationssökningens När, Var, Hur? (svensk, engelsk)
http://devsrv.lib.kth.se/infosoek/
Kungl Tekniska Høgskolen, Stockholm

Informationskompetens: självstudier på nätet
http://www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/index.html
Lunds universitets bibliotek

Info Tutor (dansk, 2001-2002)
http://a500.hha.dk/InfoTutor/index.htm

SWIM (dansk april 2003)
Streaming Webbased Information Modules
http://www.aub.auc.dk/swim/lan/splashintro.html
info om programmet: http://www.swiminfo.dk/index.html
se også: http://www.aub.auc.dk/parser.php?SideID=128
se del 1 rollespill og del 2 modulene: http://www.aub.auc.dk/portal/article/128

SAFARI (open univeristy library 2001)
Skills in Accessing, Finding, and Reviewing Information
http://ltssolweb1.open.ac.uk/safari_guests/homeframe.htm

GAELS (©  University of Glasgow/University of Strathclyde 1999. 
Last updated: 20 June 2001)
Engineering Information Skills Training
http://gaels.lib.gla.ac.uk/infoskills1/index.html

University of Leicester (Copyright © 2000 sist oppdatert (February 11, 2003)
Information Retrieval Skills for Distance Learners
http://www.le.ac.uk/li/distance/training/search/

TILT (Texas Information Literacy Tutorial © 1998-2003)
Teaching with Independent Learning Technologies
http://tilt.lib.utsystem.edu/

MERLIN (Web-based learning) © 2000, University of Massachusetts Amherst Libraries. Updated: February 15, 2000 se også oppdateringer i de enkelte modulene
http://www.library.umass.edu/merlin/

LILI (LEARN Information Literacy Initiative)Date Modified: July 1, 2003
http://www.tafe.sa.edu.au/lili/

The INHALE Project, University of Huddersfield
http://informs.hud.ac.uk/cgi-bin/informs.pl


Oppdatert 18.09.2006 av rkl