Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Vedlegg

Vedlegg 1: Lenkesamling av diverse eksisterende web-kurs for IK

Vedlegg 2: Skjematisk vurderingsoversikt av utvalgte web-kurs

Vedlegg 3: Forslag for webdesign

Vedlegg 4: Undervisningsplan for testene med UB-ansatte og med studenter


Oppdatert 18.09.2006 av rkl