Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Samarbeid med andre institusjoner

Studiereiser
IK-gruppen deltok på et seminar i Oslo 4. februar 2004 sammen med andre institusjoner i Norge som arbeider med liknende opplegg, Universitetsbiblioteket i Trondheim og Oslo, og bibliotekene ved Høgskolene i Stord/Haugesund og Telemark (Seminaret er referert til i SMH-nytt 2004, no.1, side 12-14).

Samarbeid med Universitetsbiblioteket i Aalborg har vært meget bra fra første stund. Vi har hatt utstrakt korrespondanse via e-post, og har raskt fått svar på alt vi lurte på. Vi fikk tilsendt originalfilene til SWIM-modulene som vi kunne tilpasse for våre forhold. Fra 15.-17. mars 2004 mars gjennomførte gruppen et studiebesøk til Aalborg og København. Flere av de ansatte ved Aalborg Universitetsbibliotek hadde laget et flott 2-dagers program for oss, der vi blant annet fikk presentert SWIM i deres undervisning, hvordan de introduserte SWIM for deres bibliotekkolleger, og der vi observerte en tre-timers-undervisningsøkt for psykologistudenter. Det var mye tid til diskusjoner og spørsmål og turen var særdeles inspirerende og nyttig for vårt videre arbeid.

I København traff vi tre ansatte fra undervisningskomiteen ved Det Kongelige Danske Bibliotek i den Sorte Diamant. Det var spennende å treffe andre som på lik linje som oss ville bruke et produkt de selv ikke hadde vært med på å utvikle. Som oss var de meget fornøyd med det pedagogiske i SWIM og pga. dårlige budsjetter ville de gjerne bruke et allerede eksisterende produkt. De ville modifisere SWIM en god del for å passe bedre til lokale forhold i København. De har dessuten laget noen fine online demonstrasjoner for bruk av bibliotekkatalogen.

Både i Aalborg og København er de største utfordringene fremdeles å få innpasset SWIM-undervisningen i den øvrige undervisningen ved universitetet, og mye krefter brukes på dette arbeidet.

Andre samarbeidspartnere
Universitetsbiblioteket i Tromsø har laget webbaserte veiledninger for søk i bibliotekkatalogen og i databasen for norske artikler NORART, som er enkle og lettforståelige. Det var en selvfølge for Universitetsbiblioteket i Tromsø at vi kunne bruke veiledningene deres. Med små modifikasjoner supplerer de nå våre moduler på en fin måte.

I Bergen ble det i 2004 etablert et Faglig Forum, som er en samarbeidsgruppe fra de tre fagbibliotekene i Bergen (UiB, HiB, NHH). Denne samarbeidsgruppen diskuterer og deler erfaringer om brukerutdanning, bl.a. levering av informasjonskompetanse. IK-gruppen ved Universitetsbiblioteket i Bergen har presentert prosjektet og det utviklete kurset. De andre institusjonene har vist interesse for å adoptere opplegget. Det er snakk om videre samarbeid mellom de tre institusjoner for å legge til norsk lyd til Swim-modulene og oversette SWIM-rollespillet til norsk.


Oppdatert 18.09.2006 av rkl