Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Innledning

Prosjektet er ett av tre delprosjekt til prosjektet "Læringssenter 2003" ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Mandat
Bakgrunn for prosjektet er følgende: Kurstilbudet ved fakultetsbibliotekene har variert med hensyn til innhold, format og målgruppe. Kvalitetsreformen krever informasjonskompetanse (IK) også hos laveregradsstudenter for å kunne gjøre sine prosjekt-/mappeoppgaver. Ved Universitetet i Bergen legges et økende antall fagkurs på nettet. Et støttekurs i informasjonskompetanse vil komplettere disse kursene på en meningsfull måte.

Målet er å få et fleksibelt tilbud for læring og utvikling av informasjonskompetanse til studenter og ansatte, med hovedvekt på laveregradsstudenter. Det skal bli et felles utgangspunkt for alle ved Universitetsbiblioteket i Bergen som skal formidle informasjonskompetanse. Undervisningsopplegget skal være integrerbart i universitetets øvrige fagkurser. Universitetsbiblioteket i Bergen vil få et nettbasert undervisningsopplegg for informasjonskompetanse.

Definisjon
Med informasjonskompetanse (IK) eller informasjonskunnskap mener vi:
Å erkjenne et informasjonsbehov, å kunne formulere behovet, å kjenne til kilder for å dekke behovet, å kunne bruke kildene, å samle inn informasjonen, å kunne vurdere informasjonen, å kunne formulere en tese, og å kunne bruke informasjonen i egne fremstillinger.

Utvalgets medlemmer
Susanne Mikki, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek (leder) (permisjon fra jan. til mai 2004)
Anne Sissel V. Tonning, Det psykologiske fakultetsbibliotek (fungerende leder fra jan. til mai 2004)
Erik Arnesen, Universitetsbibliotekets IT-avdeling
Regina Küfner Lein, Det medisinske fakultetsbibliotek
Therese Skarås Skagen, Det psykologiske fakultetsbibliotek
Maria-Carme Torras i Calvo, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

 


Oppdatert 18.09.2006 av rkl