Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning - Oversikt over prosjektfasene - Samarbeid med andre institusjoner -

Erfaringer - Videre oppfølging - Videre lesning - Vedlegg


Erfaringer

Knappe tidsrammer ga oss lite tid til teoretiske studier, noe som hadde vært ønskelig. Vi kunne også tenkt oss mer tid til å lære mer om programmvaren FLASH og å lage en engelsk versjon av kurset. Vi har også erfart underveis at vi skulle brukt mer tid på den pedagogiske delen, som er et vesentlig del av IK-kurset.

Når det gjelder samarbeid med Formidlingsavdelingen ved UiB om webdesign burde vi tatt kontakt mye tidligere. Denne delen er mer tidkrevende enn vi hadde regnet med. Vi oppdaget også på etterhånd en del  kommunikasjonsfeil. Partene hadde en helt ulik forståelse av hvordan gangen i utførelsen av oppdraget var. For ettertid er det en nyttig erfaring å spesifisere tydelig hvordan prosessen og kontakten underveis skal være slik at vi har mulighet for å påvirke design-utkastet.

Vi var særlig heldig med studieturen til Danmark, ikke bare fordi vi fikk en meget hyggelig velkomst og godt gjennomtenkt program, men fordi vi til det tidspunktet allerede hadde gjort egne erfaringer med SWIM-modulene. Vi hadde jobbet en del med teksten i modulene og hadde gjennomført en undervisningstest med UB-kollegene. Vi hadde erfart hvor eventuelle problemer var og hvilken deler av undervisningen som vi ønsket å forandre på, samt å ha fått en del reaksjoner fra våre kolleger - og vi fikk svar på alt i Danmark!

Det var noe vanskelig å rekruttere studenter til testen, verken e-mail til HF-studenter eller annonsering på en forelesning ga nok teststudenter og testen måtte utsettes noen dager. Direkte personlig kontakt ga resultater.

Tidsrammen har vært urealistisk for et slikt omfattende prosjekt. Det har gått langt utover våre stipulerte prosentanslag av bruk av arbeidstiden.


Oppdatert 18.09.2006 av rkl