Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver

       
Eksempel
    Publiseringstidspunkt
 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning                       

Eksempel: Utgiver

Oda studerer sosiologi og skal skrive en seminaroppgave om narkotikamisbruk. Hun jobber med å presisere problemstillingen for sin oppgave. Hun tenker seg å bruke temaet narkotikamisbruk til å drøfte sosiologiske teorier om avvikende atferd i samfunnet. Oda har lest om sosiologen Durkheim sitt begrep om ”sosial integrasjon” og ønsker å undersøke muligheten for å bruke hans teorier til å sette avvikende atferd inn i sosiologisk relevante teoretiske rammer. Hun har funnet en artikkel hun antar kan bidra med nyttig informasjon.

Thorlindsson, T. (2004). "Durkheim's theory of social order and deviance: A multi-level test." European sociological review 20(4): 271-285.

Oda ser at Thorlindsons artikkel er publisert i tidsskriftet European sociological review. Av dette slutter hun at artikkelen tar for Durkheims teorier i sammenheng med avvikende kriminell atferd på en for henne faglig relevant måte. Oda kjenner sosiologen Durkheim som en klassisk teoretiker fra studiet i sosiologi. Hun regner med at denne sosiologiske klassikeren blir presentert på en faglig etterrettelig måte i et sosiologisk fagtidsskrift. Via bibliotekportalen der hun har funnet referansen klikker hun seg inn på tidsskriftets hjemmeside. Hun ser her at tidsskriftet er utgitt av Oxford University Press Journals. Hun ser nærmere på to lenker på hjemmesiden: ”editors” og ”about the journal”. Hun finner ut at tidsskriftet er redigert av en rekke professorer ved sosiologiske og samfunnsvitenskapelige forskningsinstitusjoner. Dette styrker hennes oppfatning av artikkelen som faglig relevant. Hun ser imidlertid under lenken ”about the journal” at tidsskriftet profilerer sin styrke innenfor empiriske studier og statistiske analysemetoder. Hun undersøker bakgrunnen til noen av redaktørene ved hjelp av google.no. Her ser hun at deres professorater også er sterkt knyttet til kvantitative forskingsmetoder. Oda bestemmer seg for å bruke artikkelens omtale av Durkheims teori om sosial integrasjon som en start. Hun konkluderer samtidig med at hun også bør lete videre etter tekster hos utgivere som i sterkere grad går inn for å undersøke og diskutere sosiologiske teorier.   

 

 

 

 

 


Offisiell side