Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

          
Eksempel
 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Sammenligne kilder                       

Eksempel: Publiseringstidspunkt

Per studerer pedagogikk. I forbindelse med en seminaroppgave om faghistorie må Per skrive noe om ideologikritikk i pedagogisk forskning på 70-tallet. I tillegg til senere litteratur om dette emnet ønsker han å lese noen relevante originale tekster fra den aktuelle perioden.  Per har av en foreleser fått tips om at pedagogen Erling Lars Dale på 70-tallet skrev en mye lest ideologikritikk av pedagogikkfaget.  Foreleseren har lånt han boka Pedagogikk og samfunnsforandring utgitt på Gyldendal.

Per sjekker utgivelsestidspunktet på baksiden av tittelbladet og ser at denne er 1972. Han ser også at dette ikke er en revidert utgave, men den originale i og med at det også står ”utkommet første gang 1972”. Per finleser notene i boken. Her ser han at Dale i overveiende grad refererer kildemateriale og litteratur fra sent 60-tall og tidlig 70-tall. Per tenker at dette styrker inntrykket av denne teksten som en ideologikritisk tekst med forankring i den tidsepoken han skal forholde seg til i sin egen oppgave. Imidlertid ser Per at teksten er en forholdsvis tidlig tekst i forhold til tidsperioden han er interessert i. Per beslutter seg for også å lete etter tilsvarende tekster publisert lenger ut på 70-tallet. Kanskje noen av disse tekstene også går i aktiv diskusjon med Dale sin studie fra 1972.

 

Offisiell side