Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
    Forfatter
       
Eksempel
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning                       

Eksempel: Forfatter

Oda tar religionsvitenskap grunnfag og skal skrive en semesteroppgave om nyreligiøsitet i Norge i dag.

Hun går til litteraturlista på pensum og finner flere interessante bøker av Michael Rohtstein og Ingvild Gilhus.Hun bruker BIBSYS  ASK for å finne mer ut hvem disse er og hva de tidligere har publisert.Her ser hun at Rohtstein er dansk religionshistoriker og at han står bak flere bøker om nyreligiøsitet. Blant annet har han skrevet bøker med titler som Gud er blå og New Religons in a postmodern world.

Når hun slår opp Gilhus i BIBSYS ser hun at Gilhus er religionsviter knytt til Institutt for religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Oda ser at Gilhus har skrevet boka Teosofi i Norge og Kulturens refortrylling : nyreligiøsitet i moderne samfunn. Oda søker også opp Gilhus i Google og finner at hun er med på en rekke interessante prosjekter som dekker alt fra religion og kropp og det kristne menneske til myter, magi og mirakler. Hun ser at Gilhus har vært og er opptatt av religion slik det kommer til uttrykk i Norge i dag.

Oda bestemmer seg for å bruke Rohtstein for å skrive innlende om hva nyreligiøsitet er som begrep og bruker Gilhus sine bøker for å konkretisere med eksempler på  nyreligøsitet i Norge i dag.

 

 

Offisiell side