Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning                       

Fagfellevurdering (peer review)

Fagfellervudering innebærer at en artikkel blir vurdert av et fagpanel før den blir akseptert for publisering. Du vet at en fagfellevurdert artikkel er kvalitetssikret. Dette innebærer at artikkelen er godkjent vitenskapelig, og at den er i tråd med akademiske paradigme som gjelder innenfor faget.

Når du søker i tidsskriftdatabaser etter litteratur, kan det være nyttig å avgrense søket til å gjelde artikler som er fagfellervurderte ("peer reviewed".)

 


 


Offisiell side