Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Kildesammenligning                       

URL - "Uniform Resource Locator"

URL betegner adresseringen av nettsteder på internett. Ved å skrive en URL i nettleserens adressefelt finner vi  frem til nettsteder. Universitetsbiblioteket i Bergen sin URL er eksempelvis: http://www.ub.uib.no. URL for det nettstøttete kurset i kildekritikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen er http://www.ub.uib.no/felles/IK/kildekritikk.htm.

 

En URL består av tre deler.

 

1) Protokoll.

I eksempelet vårt er http protokollen. Dette er en av de vanligste protokollene. En annen vanlig protokoll er ftp.

 

2) Domene.  

I vårt eksempel er det www.ub.uib.no som utgjør domenet. Det siste leddet i et domene beskriver type domene. Siste leddet i vårt domene er toppdomenet no. Dette er et eksempel på et geografisk domenenavn i det no står for Norge.

3) Sti.

Ønsker du å gå direkte til en bestemt side på et nettsted, skriver du inn eksakt URL i adressefeltet. En sti angir undersider i nettstedet. Det nettstøttede kurset i kildekritikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen finner du ved å legge til korrekt sti i Universitetsbibliotekets URL:
http://www.ub.uib.no/felles/IK/kildekritikk.htm.
Stien er altså: /felles/IK/kildekritikk.htm

Noen momenter til vurderinger av en URL

Hvem står bak nettstedet?
Nettsteder laget av privatpersoner har ofte en lang komplisert URL. Ofte koblet til en overordnet leverandørs URL ved hjelp av en tilde ( ~ ). Større organisasjoner eller myndigheter har gjerne et toppdomene slik som no. Andre eksempler er .se (Sverige) .dk (Danmark) og .de (Tyskland). I USA og i England finnes det også flere forskjellige toppdomener, f.eks. .gov (det offentlige) og .edu (utdanning). Nettsteder kan også ha andre domenenavn enn landkoden, f.eks. .org (organisasjon) eller .com (komersiell). Vær oppmerksom på at hvem som helst kan kjøpe en URL under det kommersielle toppdomenet .com. I Norge er det NORID som råder over det norske domene. De har en liste over alle domenenavn

Er foreliggende URL autentisk?
Enkelte nettsteder har med hensikt en URL som ligner et annet nettsted sin URL. Et eksempel på dette er siden www.levandehistoria.com som har som formål å vise at jødeutryddelsen under andre verdenskrig ikke fant sted.  URL'en  er til forveksling lik siden www.levandehistoria.org. Denne representer et prosjekt om på oppdrag av den svenske regjeringen skal arbeide med demokrati, toleranse og menneskerettigheter med utgangspunkt i jødeutryddelsen under andre verdenskrig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Offisiell side