Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk
 
 Hva er kildekritikk?
 Kvalitative vurderinger
    Målgruppe og sjanger
         
 leser
    Tekstens kilder
    Forfatter
    Utgiver
    Publiseringstidspunkt

 Vurdering av relevans
     Dine problemstillinger
     Tekstanalyse
     Sammenligne kilder

                       

Leseren - Hvem er teksten skrevet for?

En forfatter har alltid en intendert leser han skriver for. Leseren er på denne måten med på å forme teksten. Det å skrive er en kommunikativ handling.

Alle skrivere vil gjøre den verden de skal presentere tilgjengelig for leseren, slik at hun kan følge teksten og meningene hun blir presentert for.

Om forfatteren skriver for nye uinnvidde har hun en autoritær holdning der hun tar leseren med inn i tekste
n og forklarer begrepene hun eller han skal introduseres for. Om forfatteren skriver for kollegaer er begrepene kjente, hun trenger ikke forklare spesialuttrykk.

 

Offisiell side