English

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Nasjonal avtale om publisering i
BioMed Central

 

Vi har gleden av å melde følgende ferske nyhet, som særlig gjelder våre medisinske og helsefaglige forskningsmiljøer: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har nettopp inngått en nasjonal avtale med open-access utgiveren BioMed Central i England som gir alle forfattere i U&H-sektoren m. fl. muligheten til å publisere kostnadsfritt i deres 120 tidsskrifter, hvorav mange rangeres på topp internasjonalt.

Dette vil kunne gi en langt større spredning enn tidligere av resultatene fra norsk medisinsk og helsefaglig forskning ettersom de fleste open-access-tidsskrifter uten kostnader kan leses elektronisk av brukere i hele verden.

Det norske initiativet fikk umiddelbart internasjonal oppmerksomhet. Se f.eks.
https://mx2.arl.org/Lists/SPARC-OAForum/Message/1182.html

Om Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
http://www.kunnskapssenteret.no/

Tilgjengelige tidsskrifter i BioMed Central:
(forskningsartikler er som regel tilgjengelig (open-access), mens tilgang til review-artikler kan kreve abonnement):
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/