FLYTTING AV SV-BIBLIOTEKET FRÅ HERMAN FOSS GATE 6 TIL STEIN ROKKANS HUS, NYGÅRDSGATEN 5, 3. ETASJE

Fredag 2. juni 2006 flytter Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek i Herman Foss gate 6 til Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, grunna ombygging av lokala i Herman Foss gate 6.
Siste opningsdag  i Herman Foss gate 6 er torsdag 1. juni.
 
Tysdag 6. juni 2006 kl 1200 opnar SV-biblioteket utlånsstasjon for utlevering av innlånt  materiale i  Stein Rokkans hus, Nygårdgaten 5, 3. etasje. Denne tenesta vil gå som normalt.
Sidan boksamlinga i tida 6. til 26.juni vil vera på flyttefot vil det ikkje vera mogeleg å bestilla bøker frå UBBSV si eiga samling.
Opningstid : Måndag - fredag 09.00 - 15:00

Dei ombygde lokala i Herman Foss gate 6 vil stå ferdig hausten 2007.
 

For meir informasjon, sjå  http://www.ub.uib.no/fag/sv-fag/