[/css/marg.htm]
Universitetsbiblioteket i Bergen : Elektroniske tidsskrifter

Nyheter - elektroniske ressurser


13.04.2004/es
Nye tidsskrifttitler i Januar, Februar og  Mars


10.02.2005/jer
UB har nå skaffet tilgang til Danske rettskilder: Karnov og UfR og Svenske rettskilder (WestLaw Sverige)


20.01.2005/es
UB har kjøpt tilgang til tidsskrifter fra Cambridge University Press


01.12.2004/es
Nye tidsskrifttitler i Desember


01.12.2004/es
Nye tidsskrifttitler i November


29.11.2004/es
UB har kjøpt tilgang til tidsskrifter fra Taylor & Francis


03.11.2004/es
Nye tidsskrifttitler i Oktober


08.10.2004/es
Nye tidsskrifttitler i Juli, August og September


29.09.2004/es
UiB har nå tilgang til JSTOR Arts & Sciences IV og Complement collection


23.04.2004/es
Nye tidsskrifttitler i Juni, samt April og Mai


27.07.2004/es
Universitetsforlagets tidsskrifter er nå tilgjengelig i elektronisk utgave gjennom idunn.no


16.07.2004/es
Nye e-bok titler


16.06.2004/es
UB har skaffet tilgang til Norske Arkitekters Landsforbunds databaser ARKDOK og KONKDOK


11.05.2004/es
UB har inngått en avtale med Institute of Physics (IoP) om tilgang til 42 løpende online tidsskrifter


30.04.2004/sp
UB har skaffet tilgang til  Academic Research Library og ProQuest Education Journals fra ProQuest.


23.04.2004/es
Nye tidsskrifttitler i Februar og Mars


01.03.2004/es
Nye tidsskrifttitler i januar


27.02.2004/es
Kluwer tidsskriftene er nå importert i BIBSYS.


23.01.2004/es
Hein online har fått nytt brukergrensesnitt


14.01.2004/es
Nye tidsskrifttitler i desember


13.01.2004/dv/jer
Flere årganger av ISI Web of Science

Etter ønske fra mange brukere har Universitetsbiblioteket kjøpt adgang til alle eldre årganger av de tre Science Citation-basene under grensesnittet ISI Web of Science.

Innholdet av disse tre bibliografiske databasene er nå:

Science Citation Index Expanded : 1945-2004
Social Sciences Citation Index :     1956-2004
Arts & Humanities Citation Index :  1975-2004
 


07.01.2004/es
UB har kjøpt tilgang til JSTOR: Arts & Sciences III


08.12.2003/es
Nye tidsskrifttitler i November


04.12.2003/es
UB har fått ca 600 nye tidsskrifter gjennom Kluwer online.


12.11.2003/es
SourceOECD er nå tilgjengelig fra UBs hjemmesider. Dette er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sine publikasjoner. Her finner man både periodika, bøker og statistikk.


11.11.2003/es
Nye tidsskrifttitler i Oktober


17.10.2003/es
Nye tidsskrifttitler i September


15.09.2003/es
Nye tidsskrifttitler i August


20.08.2003/es
UB tester Kluwer tidsskrifter 


20.08.2003/es
Nye tidsskrifttitler i juli


30.07.2003/dv
Ca 300 nye tidsskrifter
fra fem forlag er tilgjengelige via BIBSYS:
Academic Press
Baillière Tindall
Churchill Livingstone
Mosby
Saunders


21.05.2003/dv
Blackwell Publishing, Social Science and Humanities
Ny pakke i 2003.
Alle titlene, ca 270, er nå registrert i BIBSYS.


21.05.2003/dv
Oxford University Press
Ny pakke i 2003. Alle titlene, ca 200, er nå registrert i BIBSYS.


05.04.2003/dv
Online adgang til ACS-tidsskrifter
Full adgang til 30 løpende tidsskrifter fra American Chemical Society
pluss fullstendig arkiv. Mer info.


05.02.2003/dv
Ca 270 nye tidsskrifter i ScienceDirect
Ny avtale med Elsevier gir adgang til ca 190 tidsskrifter fra Academic Press
og ca 80 nye titler fra fire mindre forlag i Harcourtgruppen.
Vi avventer nå automatisk import til BIBSYS av alle disse titlene.


03.02.2003/dv
94 nye tidsskrifter fra Oxford University Press (OUP)
Ny avtale gir adgang til alle elektroniske tidsskrifter fra OUP.
Vi har hittil hatt adgang til ca 80 titler, og får nå et tillegg på 94.
Disse vil bli katalogisert i BIBSYS så snart som mulig.
Se også fagdelt liste over alle OUP-tidsskriftene.


4.11.2002/dv
(Melding fra Swets om Catchword og Ingenta)
Fulltekst fra Carchword og Ingenta
Det er problemer knyttet til fulltekstartikler som hentes fra Catchword og Ingenta. Når du klikker på fulltekst i SwetsWise vil du få opp en melding som sier at du ikke har tilgang til det gjeldende tidsskrift. Dette problemet er identifisert, og våre programmerere jobber nå med å finne en løsning. Vi forventer at dette er løst innen utløpet av denne uken, dvs uke 46.

   
strek   Offisiell side