[e-ressurser/css/ny-marg.htm]

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Databaser fra Norske Arkitekters Landsforbund

Universitetsbiblioteket har nå fått tilgang til Norske Arkitekters Landsforbunds databaser ARKDOK Artikkelbasen og KONKDOK Norske Arkitektkonkurranser.

ARKDOK - Artikkelbasen
Bibliotekets gjenfinningssystem for materiale om norsk arkitektur publisert i tidsskrifter - blir regelmessig ajourført. Basen har pr. i dag over 21.000 poster. Basen gir bibliografiske opplysninger både om vanlig artikkelstoff og fungerer samtidig som et registreringsskjema for de enkelte bygg/prosjekter gjennom en grundig registrering av opplysningene fra presentasjonene.

ARKDOK i BIBSYS

KONKDOK (Norske Arkitektkonkurranser)
KONKDOK dekker detaljert informasjon om konkurransene presentert i "Norske Arkitektkonkurranser" 1953-i dag. (Frem til 1953 har de åpne arkitektkonkurransene vært presentert i Byggekunst, Arkitektur og dekorativ kunst og Teknisk Ugeblad). I artikkelbasen ARKDOK er selve konkurransen med, men kun førstepremievinner er registrert og søkbar på navn. I denne basen er alle person- og firmanavn søkbare.

KONKDOK i BIBSYS