UB har fått tilgang til Kluwer online Journals.

      Se alfabetisk liste  og fagdelt liste .

      Dette betyr at:

     vi får økt online adgang til 83 tidsskrifter som vi abonnerer på fra før
      (før bare siste årgang;  nå også eldre årganger)

     vi får full online adgang til ca 600 nye tidsskrifter.

      De nye tidsskriftene er ikke registrert i BIBSYS ennå, dette vil forhåpentligvis skje på nyåret.

Dette er de jus tidsskriftene vi har tilgang til:

 

                                                                                            04.12.03/dv