Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Elektroniske tidsskrifter

Med elektroniske tidsskrifter mener vi periodika som publiseres i fulltekst på World Wide Web. I mange tilfeller er elektroniske tidsskrifter en online kopi av en papirversjon.

Universitetsbiblioteket i Bergen har ca 6.000 abonnementer på elektroniske tidsskrifter. Disse leveres gjennom enkeltleverandørers egne nettsider der en tilbyr samlinger eller "pakker" av tidsskrifter (ca 1000 titler er i abonnement fra mindre utgivere).

Nyheter - her legges det ut informasjon om nye titler, pakker eller tester etc.

Se alfabetiske lister over elektroniske tidsskrifter:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Søk i tidsskriftkatalogen - BIBSYS

Gratis-tidsskrifter
Utvalg av nett-tidsskrifter med åpen adgang

Norske aviser og tidsskrifter
Nasjonalbibliotekets oversikt

Spørsmål og feilmeldinger kan sendes til Tilvekstavdelingen.