[/css/marg.htm]
UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen : Elektroniske tidsskrifter 

Tidsskrifter med fri adgang via Internett


Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Oversikt over kvalitetssikrede fagtidsskrifter med fri adgang til fulltekst.
Fagdelte og alfabetiske lister, søkemuligheter.
Disse tidsskriftene vil etter hvert bli lagt inn i bibliotekbasen BIBSYS.

arXiv.org e-Print archive
Meget stor samling av artikler (preprints) innen fysikk, matematikk og databehandling. Fri adgang, men krevende grensesnitt - mest aktuelt for aktive forskere. Nytt i 2003: Kvantitativ biologi. Se beskrivelse.

Chemistry Preprint Server
Liten samling av artikler (preprints) innen kjemi. 
Fri adgang, men krever personlig registrering.

HighWire Press : Free Online Full-text Articles
Ca 200 tidsskrifter, mest biomedisin, de fleste med adgang til artikler eldre enn ett år. Ca 700.000 artikler i alt.

Free Medical Journals.com 
Ca 1300 medisinske fullteksttidsskrifter. Varsling når nye tidsskrifter inkluderes i listen (Journal Alert). Inkluderer alle tidsskriftene fra BioMed Central.

The Electronic Library of Mathematics  : Journals
Ca 60 tidsskrifter innen matematikk. Tjeneste fra European Mathematical Society

Electronic Mathematics Research Journals
Ca 50 tidsskrifter innen matematikk, de fleste med fri adgang.
Mange krever tilleggsprogram (plug-ins) for å lese artikler.

NASA Astrophysics Data System (ADS) Abstract Service
Arkiv for ca 30 viktige tidsskrifter innen astronomi og astrofysikk. Fri adgang, men tungvint brukergrensesnitt.

Scholarly Journals Distributed Via the World Wide Web
Ca 150 titler fra alle fag, fri adgang.

The On-Line Books Page : Serials
Ca 110 tidsskrifter, mest gamle årganger av historisk interesse.
Fri adgang, men langsom nedlasting pga bildeformat.

Sist oppdatert: 05.02.2004 / dv

strek Kommentarer og spørsmål kan sendes til    Offisiell side