UBs interne verden

Tidsskrifter fra Cambridge University Press

Universitetet i Bergen har nå kjøpt tilgang til alle online tidsskrifter fra Cambridge University Press. Pakken består av ca. 180 tidsskrifttitler.

Titteloversikt

Tidsskriftene vil bli importert til BIBSYS så snart som mulig.

Tilvekstavdelingen 20.01.2005