Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider : Fellesfag

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Scandinavian Area Studies


Studentportalen
strek

Ressursar
BIBSYS Emneportal
Samfunnsvitskaplege
  foreiningar og institutt

Tidsskrift

 

Databasar
BIBSYS Bibliotekbasen
  Lokal (UB Bergen) og nasjonal bibliotek-
  katalog [meir info]
OCLC - First Search 
  Verdas største bibliotekkatalog [meir info]
ISI Web of  Knowledge
  Internasjonale tidsskriftsartiklar [meir info]
International Bibliography of the social sciences

  [meir info]

Fleire databasar


Fulltekstkjelder
Tidsskrift
Oppslagsverk, offentleg informasjon
  og avisar/massemedia

 

Velkommen til UBBSV
Det samfunnsvitskaplege
  fakultetsbibliotek - info
Informasjonssøk og
  referansehandtering

Bokforslag
Spør ein bibliotekar

Hjelp

Adresse
Fosswinckelsgt. 14 [kart]
5007 Bergen
Telefon 55 58 32 61
Telefax 55 58 83 80
E-post: ubbsv@ub.uib.no

Opningstider

Mån-fre 10-1500

Postadresse:
Postboks 7808
5020 Bergen

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.09.06 av JFH
til denne siden.