Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider : Samanliknande Politikk

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
SAMANLIKNANDE POLITIKK Institutt for samanliknande politikk

Studentportalen
strek

Ressursar
BIBSYS Emneportal - Statsvitskap
BUBL LINK - Politikk
BUBL LINK - EU
Hovudfags- og masteroppgåver
Metodeleksikon
Statsvitskap som disiplin
Tidsskrift

Fagspesifikke ressursar

 

Databasar
BIBSYS Bibliotekbasen [meir info]
UBB Emneregister
Ebrary
OCLC - First Search  [meir info]
International Bibliography of the social sciences [meir info]
ISI Web of  Knowledge [meir info]
Dataarkiv og statistikkjelder
Fakta- og fulltekstdatabasar

Fleire databasar

Fulltekstkjelder
Tidsskrift
Oppslagsverk, offentleg informasjon
 
og aviser/massemedia

Velkommen til UBBSV
Det samfunnsvitskaplege
  fakultetsbibliotek - info
Informasjonssøk og
  referansehandtering

Bokforslag
Spør ein bibliotekar

Hjelp

Adresse
Fosswinckelsgt. 14 [kart]
5007 Bergen
Telefon 55 58 32 61
Telefax 55 58 83 80
E-post: ubbsv@ub.uib.no

Opningstider

Mån-fre 10-1500

Postadresse:
Postboks 7808
5020 Bergen

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 03.05.07 av JFH
til denne siden.