UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Det samfunnsvitskaplege
fakultetsbibliotek

 
Hovudfags- / masteroppgåver og avhandlingar

Ny nettside:

uib.no/ub


Hovudfags- og masteroppgåver
Førehandsdefinert søk i BIBSYS som viser alle hovudfags- og masteroppgåver i informasjons- og medievitskap (UiB) etter instituttsamanslåinga i 2004.
Førehandsdefinert søk i BIBSYS som viser alle hovudfags- og masteroppgåver i informasjonsvitskap (UiB)
Førehandsdefinert søk i BIBSYS som viser alle hovudfags- og masteroppgåver i medievitskap (UiB)

Doktorgradsavhandlingar / PhD ved Universitetet i Bergen

Søk i doktorgradsbasen ved UiB.

Digital dissertations
Tilsette og studentar ved Universitetet i Bergen har tilgang til å søkje i siteringar og samandrag frå doktorgradsavhandlingar frå heile verda. Tilgangen gjeld avhandlingar som er avlagde i 2006 og 2007.