1   Almaas, Jon: Den store norske TV-boka
   Almaas, Jon
    Den store norske TV-boka : alt du ikke visste om norske TV-kjendiser (og
   litt til). - Oslo : Kagge, c2006. - 153 s.
     ISBN 978-82-489-0631-5 (ib.), 82-489-0631-0 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d011799  Oppstilling: UBBSV 302.2345 Alm

2   Aminuzzaman, Salahuddin: Talking back!
   Aminuzzaman, Salahuddin
    Talking back! : empowerment and mobile phones in rural Bangladesh : a
   study of the village phone scheme of Grameen Bank. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. -
   Bl. [327]-348. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 8(2004))

   DOKID: 07d007554  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:8

3   Apéria, Tony: Brand relations management
   Apéria, Tony
    Brand relations management : bridging the gap between brand promise and
   brand delivery. - Malmö : Liber ; Oslo : Abstrakt, 2004. - 373 s.
     ISBN 91-47-06403-x (h.), 87-630-0121-7 (h.), 82-7935-143-4 (Abstrakt) (
   h.)

   DOKID: 07d007534  Oppstilling: UBBSV 658.827 Ape

4   Bhabha, Homi K.: The location of culture
   Bhabha, Homi K.
    The location of culture : with a new preface by the author. - London :
   Routledge, 2004. - XXXI, 408 s. (Routledge classics)
     ISBN 978-0-415-33639-0 (h.), 0-415-33639-2 (h.)

   DOKID: 07d002183  Oppstilling: UBBSV 306.4 Bha

5   Boynton, Robert S.: The new new journalism
   Boynton, Robert S.
    The new new journalism : conversations with America's best nonfiction
   writers on their craft. - New York : Vintage Books, 2005. - xxxiv, 456 s.
     ISBN 1-4000-3356-x (h.)

   DOKID: 07d005252  Oppstilling: UBBSV 070.4 Boy

6   Danielsen, Arild: Behaget i kulturen
   Danielsen, Arild
    Behaget i kulturen : en studie av kunst- og kulturpublikum. - [Oslo] :
   Norsk kulturråd ; Bergen : I kommisjon hos Fagbokforl., c2006. - 220 s.
     ISBN 978-82-7081-132-8 (h.), 82-7081-132-7 (h.) : Nkr 158.00

   DOKID: 07d007531  Oppstilling: UBBSV 306.47 Dan

7   Eide, Martin: Den redigerende makt
   Eide, Martin
    Den redigerende makt : redaktørrollens norske historie. - Kristiansand :
   IJ-forl., 2000. - 366 s. - ([Redaktørinstituttets status] ; [2000])
     ISBN 82-7147-205-4 (ib.)

   DOKID: 07d006985  Oppstilling: UBBSV Pensum 070.41 Eid

8   Flisen, Terje: Start et medieverksted!
   Flisen, Terje
    Start et medieverksted!. - Oslo : Håndbokforl., 2006. - 76 s.
     ISBN 82-92716-01-7 (h.) : Nkr 98.00

   DOKID: 07d007677  Oppstilling: UBBSV 778.5 Fli

8   Fossum, Trond Anders: Platebransjen og Internett
   Fossum, Trond Anders
    Platebransjen og Internett : problemer eller muligheter?. - Bergen :
   [T.A.Fossum], 2006. - V, 87 s.

   DOKID: 07d007850  Oppstilling: UBBSV MsEx

9   Friedman, Thomas L.: Verden er flat
   Friedman, Thomas L.
    Verden er flat : den globaliserte verden i et nytt århundre. - Sandvika :
   Valentia, c2006. - 520 s.
     ISBN 978-82-92741-07-8 (ib.), 82-92741-07-0 (ib.) : Nkr 399.00

   DOKID: 07d007683  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Fri

10  Gill, Rosalind: Gender and the media
   Gill, Rosalind
    Gender and the media : Rosalind Gill. - Cambridge : Polity, 2007. - VIII,
   296 s.
     ISBN 978-0-7456-1273-7 (ib.), 0-7456-1273-3 (ib.), 978-0-7456-1915-6 (h.),
   0-7456-1915-0 (h.)

   DOKID: 07d005251  Oppstilling: UBBSV 302.23082 Gil

11  Hewitt, Hugh: Blog
   Hewitt, Hugh
    Blog : understanding the information reformation that's changing your
   world. - Nashville, Tenn. : Nelson Books, c2005. - XXIV, 225 s.
     ISBN 0-7852-1187-x (ib.)

   DOKID: 06d032581  Oppstilling: UBBSV 006.7 Hew

12  Jensen, Thor Øivind: Merkevarer
   Jensen, Thor Øivind
    Merkevarer : et tvetydig svar på forbrukernes og produsentenes svært
   ulike problemer. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. 246-259. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 18(2004))

   DOKID: 07d007546  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:18

13  Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid
   Kjeldsen, Jens, 1967-
    Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. - 2. utg. -
   [Oslo] : Spartacus, c2006. - 396 s.
     ISBN 978-82-430-0395-8 (h.), 82-430-0395-9 (h.) : Nkr 328.00

   DOKID: 07d005872  Oppstilling: UBBSV 808 Kje

14  Kjær Hansen, Jens Otto: I andres brød
   Kjær Hansen, Jens Otto
    I andres brød : strategisk informasjonsjournalistikk,
   virksomhetskommunikasjon og public relations. - Kristiansand : Høyskoleforl.,
   2006. - 335 s.
     ISBN 978-82-7634-690-9 (h.), 82-7634-690-1 (h.) : Nkr 398.00

   DOKID: 07d006919  Oppstilling: UBBSV 659.2 Kjæ


15  Korb, Kevin B.: Bayesian artificial intelligence
   Korb, Kevin B. Bayesian artificial intelligence. - Boca Raton, Fla. :
   Chapman & Hall/CRC, c2004. - 364 s. (Series in computer science and data
   analysis)Finnes også som: 060474319
     ISBN 1-58488-387-1 (ib.)

   DOKID: 07d005265  Oppstilling: UBBSV 006.3 Kor


16  Mobile communication and society
   Mobile communication and society : a global perspective : a project of the
    Annenberg Research Network on international communication / Manuel
    Castells ... [et al.]. - Cambridge, Mass. : MIT Press, c2007. - XII, 331
    s. (The information revolution & global politics)
      ISBN 0-262-03355-0 (ib.)

   DOKID: 07d004514  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Mob

17  Mund, Øyvind: Gylne tider
   Mund, Øyvind
    Gylne tider : nye møter med gamle helter. - [Oslo] : Damm, 2006. - 239 s.
     ISBN 978-82-04-12623-8 (h.), 82-04-12623-9 (h.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d011784  Oppstilling: UBBSV 791.4572 Mun

18  Ottosen, Rune: Norsk pressehistorie
   Ottosen, Rune
    Norsk pressehistorie. - Oslo : Samlaget, 2002. - 240 s.
     ISBN 82-521-5750-5 (h.)

   DOKID: 07d005543  Oppstilling: UBBSV 078.109 Ott

19  Rasmussen, Terje: Nettmedier
   Rasmussen, Terje
    Nettmedier : journalistikk og medier på Internett. - 2. utg. - Bergen :
   Fagbokforl., 2006. - 213 s.
     ISBN 978-82-450-0475-5 (h.), 82-450-0475-8 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d006976  Oppstilling: UBBSV 070.40285 Ras

20  Rewriting democracy
   Rewriting democracy : cultural politics in postmodernity / edited by
    Elizabeth Deeds Ermarth. - Aldershot : Ashgate, c2007. - XII, 136 s.
      ISBN 9780754649724 (ib.)

   DOKID: 07d005762  Oppstilling: UBBSV 321.8 Rew

21  Roppen, Johann: Medieindustrien
   Roppen, Johann
    Medieindustrien : ei innføring i medieøkonomi. - Oslo : Samlaget, c2004. -
   175 s. (Samlagets bøker for høgare utdanning)
     ISBN 82-521-6342-4 (h.)

   DOKID: 07d003462  Oppstilling: UBBSV Pensum 338.4730223 Rop
   DOKID: 06d001117  Oppstilling: UBBSV Pensum 338.4730223 Rop


22  Sadowski-Rasters, Gaby: Communication and cooperation in the virtual workplace
   Sadowski-Rasters, Gaby
    Communication and cooperation in the virtual workplace : teamwork in
   computer-mediated-communication. - Cheltenham : Edward Elgar, 2006. - XI,
   192 s.
     ISBN 978-1-84542-587-6 (ib.), 1-84542-587-1 (ib.)

   DOKID: 07d005724  Oppstilling: UBBSV 302.5 Sad

23  Shapiro, Stephanie: Reinventing the feature story
   Shapiro, Stephanie
    Reinventing the feature story : mythic cycles in American literary
   journalism. - Baltimore, Md. : Apprentic House, c2005. - XI, 111 s.
     ISBN 1-933051-00-0 (h.), 9781933051000 (h.)

   DOKID: 07d005775  Oppstilling: UBBSV 070.44 Sha

24  Sunstein, Cass R.: Infotopia
   Sunstein, Cass R.
    Infotopia : how many minds produce knowledge. - Oxford : Oxford University
   Press, 2006. - XI, 273 s.
     ISBN 978-0-19-518928-5 (ib.), 0-19-518928-0 (ib.)

   DOKID: 07d005249  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Sun

25  Transnational television worldwide
   Transnational television worldwide : towards a new media order / edited by
   Jean K. Chalaby. - London : I.B. Tauris, 2005. - 263 s.Finnes også som:
   070609039
     ISBN 1-85043-547-2 (ib.), 1-85043-548-0 (h.)

   DOKID: 07d004606  Oppstilling: UBBSV 302.2345 Tra