1   1969-1972 (Vol. 3 av: Cahiers du cinéma
   Cahiers du cinéma / edited by Jim Hillier. - London : Routledge & Kegan Paul,
    1985-2000. - 4 b.
    3: 1969-1972 : the politics of representation : an anthology from Cahi
     ers du cinéma nos 210 - 239, March 1969 - June 1972 / edited by Nick
     Browne. 1990. - IX, 352 s.
       ISBN 0-415-02987-2

   DOKID: 07d001041  Oppstilling: UBBSV 791.4301 Cah/3

2   1973-1978 (Vol. 4 av: Cahiers du cinéma
   Cahiers du cinéma / edited by Jim Hillier. - London : Routledge & Kegan Paul,
    1985-2000. - 4 b.
    4: 1973-1978 : history, ideology, cultural struggle : an anthology from
     Cahiers du Cinéma nos 248-292, September 1973-September 1978 / edited by
     David Wilson ; with an introduction by Bérénice Reynaud. 2000. - XI, 323
     s.
       ISBN 0-415-02988-0 (ib.)

   DOKID: 07d001042  Oppstilling: UBBSV 791.4301 Cah/4

3   Akslen, Ole-Jacob: Informasjonsgjenfinning ved hjelp av bilde-mapping
   Akslen, Ole-Jacob
    Informasjonsgjenfinning ved hjelp av bilde-mapping : bruk av bildemapping
   til å gjenfinne nyttig informasjon i multimediedatabaser. - Bergen :
   [O-J.Akslen], 2006. - XIII, 112 s.

   DOKID: 07d005752  Oppstilling: UBBSV MsEx

4   Ask, Gunn Tone: Kvinne eller mann - spiller det en rolle?
   Ask, Gunn Tone
    Kvinne eller mann - spiller det en rolle? : med blikket rettet mot
   kjønnsfordelingen i norsk film. - Bergen : [G.T.Ask], 2006. - III, 100 s.

   DOKID: 07d005555  Oppstilling: UBBSV MsEx

5   Aslaksen, Ellen K.: Ung og lovende
   Aslaksen, Ellen K.
    Ung og lovende : unge kunstnere - erfaringer og arbeidsvilkår. - Oslo :
   Abstrakt forlag, c2004. - 198 s.
     ISBN 82-7935-177-9 (h.)

   DOKID: 06d032000  Oppstilling: UBBSV 700.23 Asl

6   Bech-Karlsen, Jo: Åpen eller skjult
   Bech-Karlsen, Jo
    Åpen eller skjult : råd og uråd i fortellende journalistikk. - Oslo :
   Universitetsforlaget, c2007. - 262 s.
     ISBN 978-82-15-00965-0 (h.)

   DOKID: 07d004516  Oppstilling: UBBSV 070.44 Bec

7   Berg, Anita: IT governance
   Berg, Anita, 1975
    IT governance : et case-studium av Helse vest sin IT-styring. - Bergen :
   [A.Berg], 2006. - 85 s.

   DOKID: 07d005531  Oppstilling: UBBSV MsEx

8   Björnberg, Alf: Skval och harmoni
   Björnberg, Alf, 1953-
    Skval och harmoni : musik i radio och TV 1925-1995. - [Stockholm] :
   [Prisma], 1998. - 407 s. - (Skrifter utgivna av Stiftelsen Etermedierna i
   Sverige ; nr 10)
     ISBN 91-518-3454-5 (h.)

   DOKID: 07d005753  Oppstilling: UBBSV 384.5409485 Bkø

9   Bollyworld
   Bollyworld : popular Indian cinema through a transnational lens / editors,
    Raminder Kaur, Ajay J. Sinha. - New Delhi : Sage, 2005. - 343 s.
      ISBN 0-7619-3320-4 (ib.), 0-7619-3321-2 (h.)

   DOKID: 07d002127  Oppstilling: UBBSV 791.430954 Bol

10  Borgan, Uta Ishizaki: Idol-finalen 2005
   Borgan, Uta Ishizaki
    Idol-finalen 2005 : som en nasjonal medieskapt mediebegivenhet. - Bergen :
   [U.I.Borgan], 2006. - 92 s., 5 bl.

   DOKID: 07d006128  Oppstilling: UBBSV MsEx

11  Byggstøyl, Gøran: The Day after tomorrow
   Byggstøyl, Gøran
    The Day after tomorrow : markedsføring av en moderne blockbuster. - Bergen :
   [G.Byggstøyl], 2005. - 96 s.

   DOKID: 07d005506  Oppstilling: UBBSV MsEx

12  Bøen, Torbjørn: Fido
   Bøen, Torbjørn
    Fido : an RSS news filtering interface agent : a tool for filtering
   online RSS news and personalizing content based on user prefrences and
   feedback. - Bergen : [T.Bøen], 2006. - VII, 122 s.

   DOKID: 07d005759  Oppstilling: UBBSV MsEx

13  Cahiers du cinéma
   Cahiers du cinéma / edited by Jim Hillier. - London : Routledge & Kegan Paul,
    1985-2000. - 4 b.

   DOKID: 07d003910  Oppstilling: UBBSV 791.4301 Cah

14  Christensen, Neil Blair: Inuit in cyberspace
   Christensen, Neil Blair
    Inuit in cyberspace : embedding offline identities online. - Copenhagen :
   Museum Tusculanum Press, 2003. - 135 s.
     ISBN 87-7289-723-6 (h.)

   DOKID: 07d003330  Oppstilling: UBBSV 305.8971 Chr

15  The Cinema of attractions reloaded
   The Cinema of attractions reloaded / edited by Wanda Strauven. - Amsterdam :
    Amsterdam University Press, c2006. - 460 s. (Film culture in transition)
      ISBN 90-5356-945-6 (ib.), 90-5356-944-8 (h.), 97890-5356-945-0 (ib.),
    978-90-5356-944-3 (h.)

   DOKID: 07d000204  Oppstilling: UBBSV 791.43 Cin

16  Computers, phones, and the Internet
   Computers, phones, and the Internet : domesticating information technology /
    edited by Robert Kraut, Malcolm Brynin, Sara Kiesler. - New York : Oxford
    University Press, 2006. - XIII, 326 s. (Oxford series in human-technology
    interaction)
      ISBN 978-0-19-517963-7 (ib.), 0-19-517963-3 (ib.), 978-0-19-531280-5
    (h.), 0-19-531280-5 (h.)

   DOKID: 07d002619  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Com

17  Digital borderlands
   Digital borderlands : cultural studies of identity and interactivity on the
    internet / edited by Johan Fornäs ... [et al.]. - New York : Lang, c2002. -
    196 s. (Digital formations ; vol. 6)
      ISBN 0-8204-5740-x (h.)

   DOKID: 07d003331  Oppstilling: UBBSV 303.4834 Dig
   
18  Ekli, Lisa Helen: Jeg er demokratiet
   Ekli, Lisa Helen
    "Jeg er demokratiet" : en studie av Silvio Berlusconi, dagens
   mediesituasjon og demokratiet i Italia. - Bergen : [L.H.Ekli], 2006. - III,
   126, 15 s.

   DOKID: 07d005509  Oppstilling: UBBSV MsEx

19  Experiences in visual culture (Vol. 4 av: Visual culture
   Visual culture : critical concepts in media and cultural studies / edited by
    Joanne Morra and Marquard Smith. - London : Routledge, 2006. - 4 b.
    (Critical concepts in media and cultural studies)
      ISBN 0-415-32641-9 (ib.)
    Vol. 4: Experiences in visual culture. 2006. - X, 456 s.
       ISBN 0-415-32645-1 (ib.)

   DOKID: 07d004881  Oppstilling: UBBSV 302.222 Vis/4

20  Featuring females
   Featuring females : feminist analyses of media / edited by Ellen Cole and
    Jessica Henderson Daniel. - Washington, D.C. : American Psychological
    Association, c2005. - XII, 231 s. (Psychology of women book series)
      ISBN 1-59147-278-4 (ib.)

   DOKID: 07d003707  Oppstilling: UBBSV 302.23082 Fea

21  Felgenhauer, Siren: Oppnåelse av systembruker tilfredshet ved innføring av ER
   Felgenhauer, Siren
    "Oppnåelse av systembruker tilfredshet ved innføring av ERP-systemer i
   organisasjoner". - Bergen : [S.Felgenhauer], 2006. - 136 s.

   DOKID: 07d005778  Oppstilling: UBBSV MsEx

22  Flekke, Bernt Ove: Når VG rammar sporten
   Flekke, Bernt Ove
    Når VG rammar sporten : "hele norges sportsavis" i et historisk perspektiv.
   - Bergen : [B.O.Flekke], 2005. - 191 s.

   DOKID: 07d004804  Oppstilling: UBBSV MsEx
   DOKID: 07d004807  Oppstilling: UBBSV 070.449796 Fle

23  Forsman, Michael: Från klubbrum till medielabyrint
   Forsman, Michael
    Från klubbrum till medielabyrint : ungdomsprogram i radio och TV 1925-1993.
   - [Stockholm] : Stiftelsen Etermedierna i Sverige, c2000. - 356 s. -
   (Skrifter utgivna av Stiftelsen Etermedierna i Sverige ; nr 14)
     ISBN 91-518-3639-4 (h.)

   DOKID: 07d005749  Oppstilling: UBBSV 384.5409485 For

24  Hagen, Astrid: Fjernsynskjøkkenets utvikling
   Hagen, Astrid
    Fjernsynskjøkkenets utvikling : fra opply6sning til underholdning. -
   Bergen : [A.Hagen], 2006. - 127 s.

   DOKID: 07d006123  Oppstilling: UBBSV MsEx

25  Hanssen, Eystein: Dokumentarfilmproduksjon
   Hanssen, Eystein
    Dokumentarfilmproduksjon : en praktisk innføring for produsenter. - Oslo :
   Filmere, Egne AS, c2006. - 158 s.
     ISBN 978-82-997176-1-8 (h.), 82-997176-1-2 (h.)

   DOKID: 07d004805  Oppstilling: UBBSV 070.18 Han

26  Hart, Jeffrey A.: Technology, television and competition
   Hart, Jeffrey A. Technology, television and competition : the politics of
   digital TV. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XIV, 248 s.
   Finnes også som: 052001946
     ISBN 0-521-82624-1 (ib.)

   DOKID: 06d029679  Oppstilling: UBBSV 384.55 Har

27  Helgesen, Arne S.: The Caeneus architecture
   Helgesen, Arne S.
    The Caeneus architecture : an agent architecture for social board games. -
   Bergen : [A.S.Helgesen] : [A.Kryzywinski], 2006. - XIII, 124 s.

   DOKID: 07d004787  Oppstilling: UBBSV MsEx

28  Histories, archaeologies and genealogies of visual culture (Vol. 2 av: Visual culture
   Visual culture : critical concepts in media and cultural studies / edited by
    Joanne Morra and Marquard Smith. - London : Routledge, 2006. - 4 b.
    (Critical concepts in media and cultural studies)
      ISBN 0-415-32641-9 (ib.)
    Vol. 2: Histories, archaeologies and genealogies of visual culture. 2006. -
     XIII, 353 s.
       ISBN 0-415-32643-5 (ib.)

   DOKID: 07d004879  Oppstilling: UBBSV 302.222 Vis/2

29  Hope, Ingrid: Politikk på fjernsyn
   Hope, Ingrid
    Politikk på fjernsyn : Jens Stoltenberg - ei retorisk situasjonsanalyse. -
   Bergen : [I.Hope], 2005. - 88 s.

   DOKID: 07d005524  Oppstilling: UBBSV MsEx

30  Jordal, Ane Haugen: Morskjærlighet og myter
   Jordal, Ane Haugen
    Morskjærlighet og myter : en analyse av morskjærlighet og mødre i reklame. -
   Bergen : [A.H.Jordal], 2005. - 89 s., 5 bl.

   DOKID: 07d006147  Oppstilling: UBBSV MsEx

31   Kaarstad, Hanne: Døden i fotografiet
   Kaarstad, Hanne
    Døden i fotografiet : post mortem-fotografering mellom det private og det
   offentlige. - Bergen : [H.Kaarstad], 2006. - 108 s.

   DOKID: 07d006087  Oppstilling: UBBSV MsEx

32  Karlsson,Michael: Nätjournalistik
   Karlsson,Michael
    Nätjournalistik : en explorativ fallstudie av digitala mediers
   karaktärsdrag på fyra nyhetssajter. - Lund : Avdelningen för medie- och
   kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2006. - 239 s. - (Lund studies
   in media and communication ; 9)
     ISBN 91-7267-212-9 (h.)

   DOKID: 07d004993  Oppstilling: UBBSV 070.40285 Kar

33  Kjensjord, Erna Synnøve: Beretningen om et varslet kupp
   Kjensjord, Erna Synnøve
    Beretningen om et varslet kupp : nyhetsgestaltning av statskuppet i
   Venezuela 2002. - Bergen : [E.S.Kjensjord], 2006. - 106 s.

   DOKID: 07d006143  Oppstilling: UBBSV MsEx

34  Knowledge in the new technologies
   Knowledge in the new technologies / Gerassimos Kouzelis ... [et al.] [eds.]. -
    Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. - 212 s.
      ISBN 0-8204-7710-9 (h.), 3-631-53782-4 (h.)

   DOKID: 06d016452  Oppstilling: UBBSV 001.01 Kno

35  Kroløkke, Charlotte: Gender communication theories & analyses
   Kroløkke, Charlotte
    Gender communication theories & analyses : from silence to performance. -
   Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2006. - XIII, 193 s.
     ISBN 0-7619-2917-7 (ib.), 0-7619-2918-5 (h.)

   DOKID: 07d003307  Oppstilling: UBBSV 302.23082 Kro

36  Leirdal, Bjørn: Informasjon og samfunnskontakt
   Leirdal, Bjørn
    Informasjon og samfunnskontakt : utviklingstrekk ved statlig
   informasjonsvirksomhet. - Bergen : [B.Leirdal], 2006. - 142 s.

   DOKID: 07d006125  Oppstilling: UBBSV MsEx

37  Lundtofte, Frederik: Essays on incomplete information in financial markets
   Lundtofte, Frederik
    Essays on incomplete information in financial markets. - Lund : Department
   of Economics, Lund University, 2004. - 128 s. - (Lund economic studies ; no.
   124)

   DOKID: 07d004999  Oppstilling: UBBSV 332.0414 Lun

38  Løseth, Ida: Kalkulert kreativitet
   Løseth, Ida
    Kalkulert kreativitet : effektivitet og kreativitet i reklamebransjen. -
   Bergen : [I.Løseth], 2006. - 107 s.

   DOKID: 07d006127  Oppstilling: UBBSV MsEx

39  Maani, Kambiz E.: Systems thinking and modelling
   Maani, Kambiz E.
    Systems thinking and modelling : understanding change and complexity. -
   Auckland, : Pearson Education, c2000. - X, 262 s.
     ISBN 1-877258-00-8 (h.)

   DOKID: 05d000665  Oppstilling: UBBSV 003 Maa

40  Mass media and political communication in new democracies
   Mass media and political communication in new democracies / edited by Katrin
    Voltmer. - London : Routledge, 2006. - XVII, 626 s. (Routledge/ECPR
    studies in European political science ; 42)
      ISBN 0-415-33779-8 (ib.)

   DOKID: 06d024654  Oppstilling: UBBSV 320.014 Mas

41  Media and the restyling of politics
   Media and the restyling of politics : consumerism, celebrity and cynicism /
    edited by John Corner and Dick Pels. - London : Sage, 2003. - VIII, 210 s.
      ISBN 0-7619-4920-8 (ib.), 0-7619-4921-6 (h.)

   DOKID: 06d032570  Oppstilling: UBBSV 324.73 Med

42  Melby, Grethe: Immateriaqlrettens strukturelle forvandlinger
   Melby, Grethe
    Immateriaqlrettens strukturelle forvandlinger : en analyse av reproduk
   sjonens kulturelle former og rettslige regulering - med særlig vekt på
   utvikling av programvare. - Bergen : [G.Melby], 2005. - 102 s.

   DOKID: 07d006139  Oppstilling: UBBSV MsEx

43  Messel, Kari Wicklund: Kanal 24?
   Messel, Kari Wicklund
    Kanal 24? : en studie av TV2s oppkjøp i Kanal24, og de mulige
   konsekvenser dette kan ha fått for radiokanalens nyhetsutvalg samt
   nyhetsmangfoldet i Norge. - Bergen : [K.W.Messel], 2005. - [127] s.

   DOKID: 07d006082  Oppstilling: UBBSV MsEx

44  Mob culture
   Mob culture : hidden histories of the American gangster film / edited by Lee
    Grieveson, Esther Sonnet, and Peter Stanfield. - New Brunswick, N.J. :
    Rutgers University Press, c2005. - IX, 311 s.
      ISBN 0-8135-3556-5 (ib.), 0-8135-3557-3 (h.)

   DOKID: 06d021879  Oppstilling: UBBSV 791.436556 Mob

45  Movie blockbusters
   Movie blockbusters / edited by Julian Stringer. - London : Routledge, 2003. -
    XI, 276 s.
      ISBN 0-415-25608-9 (ib.), 0-415-25609-7 (h.)

   DOKID: 07d003377  Oppstilling: UBBSV 791.4375 Mov

46  Nordic Conference on Human-Computer Interaction : NordiCHI 2006
   Nordic Conference on Human-Computer Interaction (4 : 2006 : Oslo) NordiCHI
   2006 : proceedings of the 4th Nordic Conference on Human-Computer
   Interaction : "changing roles : 14-18 October 2006, Oslo, Norway. - New York :
   ACM Press, [2006]. - XIV, 505 s. (ACM conference proceedings series)
   Finnes også som: 070317704
     ISBN 1-59593-325-5 (h.)

   DOKID: 07d006220  Oppstilling: UBBSV 004.019 Nor

47  Norenes, Svein Olav: Arbeids- og kommunikasjonsmåter i et IKT-rikt læringsmiljø
   Norenes, Svein Olav
    Arbeids- og kommunikasjonsmåter i et IKT-rikt læringsmiljø : et
   sosiokulturelt perspektiv med eksempel fra Dalane videregående skole. -
   Bergen : [S.O.Norenes], 2006. - X, 111 s.

   DOKID: 07d004517  Oppstilling: UBBSV MsEx

48  Nygård, Otto Helge: Agentstøttet awareness for distribuert og sammenfallende p
   Nygård, Otto Helge
    Agentstøttet awareness for distribuert og sammenfallende
   programkodeutvikling. - Bergen : [O.H.Nygård], 2006. - V, 64 s.

   DOKID: 07d006081  Oppstilling: UBBSV MsEx

49  Phillips, Patrick: Understanding film texts
   Phillips, Patrick
    Understanding film texts : meaning and experience. - London : BFI
   Publishing, 2000. - XIII, 158 s.
     ISBN 0-85170-798-x (ib.), 0-85170-799-8 (h.)

   DOKID: 06d028203  Oppstilling: UBBSV 791.43014 Phi

50  Pictogrammatica
   Pictogrammatica : die visuelle Organisation der Sinne in den
    Medienavantgarden (1900-1938) / Inge Münz-Koenen, Justus Fetscher (Hgg.). -
    Bielefeld : Aisthesis, 2006. (Schrift und Bild in Bewegung ; Bd. 13)
      ISBN 3-89528-537-4 (h.), 978-3-89528-537-0 (h.)

   DOKID: 07d002112  Oppstilling: UBBSV 302.222 Pic

51  Poulsen, Ib: Radiomontagen og dens rødder
   Poulsen, Ib
    Radiomontagen og dens rødder : et studie i den danske radiomontage med
   vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger. - Frederiksberg : Forlaget
   Samfundslitteratur, 2006. - 672 s.
     ISBN 87-593-1212-2 (h.)

   DOKID: 06d029728  Oppstilling: UBBSV 791.447 Pou

52  Reclaiming the media
   Reclaiming the media : communication rights and democratic media roles /
    edited by Bart Cammaerts and Nico Carpentier. - Bristol : Intellect, 2007. -
    XVIII, 292 s.
      ISBN 978-1-84150-163-5 (h.)

   DOKID: 06d032669  Oppstilling: UBBSV 302.23 Rec

53  Reimer, Bo: Uppspel
   Reimer, Bo
    Uppspel : den svenska TV-sportens historia. - Stockholm : Stiftelsen
   Etermedierna i Sverige, 2002. - 337 s. - (Skrifter utgivna av Stiftelsen
   etermedierna i Sverige ; nr 18)
     ISBN 91-518-4015-4 (h.)

   DOKID: 07d005244  Oppstilling: UBBSV 384.5509485 Rei

54  Reinton, Atle Evang: Fall from grace
   Reinton, Atle Evang
    Fall from grace : losing innocence in the age of information : a narrative
   analysis of the TV-novel Twin Peaks : or Who really killed Laura Palmer. -
   Bergen : [A.E.Reinton], 2006. - 99 s.

   DOKID: 07d005515  Oppstilling: UBBSV MsEx

55  Rekdalsbakken, Marthe: Feeling, sjel og særegen sound
   Rekdalsbakken, Marthe
    Feeling, sjel og særegen sound : en studie av kriterier og språk i kritikk
   av populærmusikk. - Bergen : [M.Rekdalsbakken], 2005. - 190 s.

   DOKID: 07d005552  Oppstilling: UBBSV MsEx

56  Ridout, Nicholas: Stage fright, animals, and other theatrical problems
   Ridout, Nicholas
    Stage fright, animals, and other theatrical problems. - Cambridge :
   Cambridge University Press, 2006. - VIII, 197 s. (Theatre and performance
   theory)
     ISBN 0-521-85208-0 (ib.), 0-521-61756-1 (h.)

   DOKID: 06d028620  Oppstilling: UBBSV 792.028 Rid

57  Rydin, Ingegerd: Barnens röster
   Rydin, Ingegerd
    Barnens röster : program för barn i Sveriges radio och television
   1925-1999. - Stockholm : Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2000. - 399 s. -
   (Skrifter utgivna av Stiftelsen Etiermedierna i Sverige ; nr 15)
     ISBN 91-518-3785-4 (h.)

   DOKID: 07d005751  Oppstilling: UBBSV 384.5409485 Ryd

58  Røssland, Lars Arve: Morderjakt og mediemakt
   Røssland, Lars Arve
    Morderjakt og mediemakt : journalistisk metode, sjanger og etikk i dekning
   av Orderudsaken. - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2006. - 208 s.
     ISBN 978-82-02-25662-3 (h.), 82-02-25662-3 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 06d032329  Oppstilling: UBBSV 070.449364 Røs

59  Signs of life in the U.S.A.
   Signs of life in the U.S.A. : readings on popular culture for writers /
    [edited by ] Sonia Maasik, Jack Solomon. - 4th ed. - Boston : Bedford
    Books/St.Martin's, c2003. - xx, 819 s.
      ISBN 0-312-39784-4 (h.)

   DOKID: 06d005114  Oppstilling: UBBSV 306.0973 Sig

60  Skaar, Anneche: Feminin synlighet
   Skaar, Anneche
    Feminin synlighet : en studie av kvinnelige programledere på NRK. - Bergen :
   [A.Skaar], 2006. - VI, 84 s.

   DOKID: 07d004518  Oppstilling: UBBSV MsEx

61  Skogseth, Egil G.: Indymedia
   Skogseth, Egil G.
    Indymedia : journalistic anarchy on the www. - Bergen : [E.G.Skogseth],
   2005. - XIV, 138 s.

   DOKID: 07d005553  Oppstilling: UBBSV MsEx

62  The Social shaping of technology
   The Social shaping of technology / edited by Donald MacKenzie and Judy
    Wajcman. - 2nd ed. - Maidenhead : Open University Press, 1999. - XVII, 462
    s.
      ISBN 0-335-19914-3 (ib.), 0-335-19913-5 (h.)

   DOKID: 06d008343  Oppstilling: UBBSV 306.46 Soc

63  Spaces of visual culture (Vol. 3 av: Visual culture
   Visual culture : critical concepts in media and cultural studies / edited by
    Joanne Morra and Marquard Smith. - London : Routledge, 2006. - 4 b.
    (Critical concepts in media and cultural studies)
      ISBN 0-415-32641-9 (ib.)
    Vol. 3: Spaces of visual culture. 2006. - XI, 408 s.
       ISBN 0-415-32644-3 (ib.)

   DOKID: 07d004880  Oppstilling: UBBSV 302.222 Vis/3

64  Strand, Linda Skipnes: Look to Norway
   Strand, Linda Skipnes
    "Look to Norway" : om jazz og kulturpolitikk. - Bergen : [L.S.Strand],
   2006. - V, 114 s., [68] bl.

   DOKID: 07d004769  Oppstilling: UBBSV MsEx

65   Styringssystem for informasjonssikkerhet
   Styringssystem for informasjonssikkerhet : beskrivelse med veiledning for
    bruk = Information security management systems specification with
    guidance for use. - Lysaker : Standard Norge, 2003. - 33 s. (Norsk
    standard ; NS 7799)

   DOKID: 07d004170  Oppstilling: UBBSV Box 658

66  Søgård, Jan Eirik Aanesen: En vurdering av testpraksiser i XP ut fra erfaringsrapport
   Søgård, Jan Eirik Aanesen
    En vurdering av testpraksiser i XP ut fra erfaringsrapporter. - Bergen :
   [J.E.A.Søgård], 2006. - 117 s.

   DOKID: 07d004783  Oppstilling: UBBSV MsEx

67  Thomassen, Kurt Tore: Markedet for medierettigheter til norsk toppfottball
   Thomassen, Kurt Tore
    Markedet for medierettigheter til norsk toppfottball : en teoretisk
   analyse. - Bergen : [K.T.Thomassen], 2006. - 74 s.

   DOKID: 07d004735  Oppstilling: UBBSV MsEx

68  Thommesen, Jan Christian: Fatale fortellinger
   Thommesen, Jan Christian
    Fatale fortellinger : en analyse av teknologipolitikk og
   teknologipolitiske metaforer i eNorge-planen. - Bergen : [J.C.Thommesen],
   2006. - 80 s.

   DOKID: 07d006090  Oppstilling: UBBSV MsEx

69  Thorvaldsen, Bjørn: Det sportslige alvor
   Thorvaldsen, Bjørn
    Det sportslige alvor : strategisk informasjonsarbeid i Norges
   forballforbund. - Bergen : [B.Thorvaldsen], 2006. - 103, 5 s.

   DOKID: 07d005549  Oppstilling: UBBSV MsEx

70  Tønnevold, Camilla Margrethe: Blåøyd i burkha
   Tønnevold, Camilla Margrethe
    Blåøyd i burkha : om Bokhandleren i Kabul av Åsne Seierstad. - Bergen :
   [C.M.Tønnevold], 2006. - 103 s.

   DOKID: 07d005544  Oppstilling: UBBSV MsEx

71  Unneland, Helene: Journalistikk med reklameverdi?
   Unneland, Helene
    Journalistikk med reklameverdi? : ein analyse av journalistar sine
   utfordringar knytt til eigenreklame i lys av journalistisk
   profesjonalisering. - Bergen : [H.Unneland], 2006. - 93 s.

   DOKID: 07d006142  Oppstilling: UBBSV MsEx

72  Visual culture
   Visual culture : critical concepts in media and cultural studies / edited by
    Joanne Morra and Marquard Smith. - London : Routledge, 2006. - 4 b.
    (Critical concepts in media and cultural studies)
      ISBN 0-415-32641-9 (ib.)

   DOKID: 06d003641  Oppstilling: UBBSV 302.222 Vis

73  Voster, Ingunn: Hva er vitsen?
   Voster, Ingunn
    Hva er vitsen? : krisevitser som populærkulturelt fenomen. - Bergen :
   [I.Voster], 2006. - III, 105 s.

   DOKID: 07d004847  Oppstilling: UBBSV MsEx

74  Voytilla, Stuart: Myth and the movies
   Voytilla, Stuart
    Myth and the movies : discovering the mythic structure of 50 unforgettable
   films. - Studio City, Calif. : Michael Wiese Productions, 1999. - XI, 300 s.
     ISBN 0-941188-66-3 (h.)

   DOKID: 07d000887  Oppstilling: UBBSV 791.436 Voy

75  Watson, Steven: Factory made
   Watson, Steven
    Factory made : Warhol and the sixties. - 1st ed. - New York : Pantheon
   Books, c2003. - xv, 490 s.
     ISBN 0-679-42372-9 (ib.)

   DOKID: 07d001709  Oppstilling: UBBSV 700.092WAR Wat

76  West, Darrell M.: Air wars
   West, Darrell M.
    Air wars : television advertising in election campaigns, 1952-2004. - 4th
   ed. - Washington, D.C. : CQ Press, c2005. - xiv, 226 s.
     ISBN 1-56802-933-0 (h.)

   DOKID: 06d025254  Oppstilling: UBBSV 324.730973 Wes

77  What can be done?
   What can be done? : making the media and politics better / edited by John
    Lloyd and Jean Seaton. - Malden, Mass. : Blackwell, 2006. - VI, 164 s.
      ISBN 978-1-4051-3693-8 (h.), 1-4051-3693-6 (h.)

   DOKID: 06d019565  Oppstilling: UBBSV 324.73 Wha

78  What is visual culture studies? (Vol. 1 av: Visual culture
   Visual culture : critical concepts in media and cultural studies / edited by
    Joanne Morra and Marquard Smith. - London : Routledge, 2006. - 4 b.
    (Critical concepts in media and cultural studies)
      ISBN 0-415-32641-9 (ib.)
    Vol. 1: What is visual culture studies?. 2006. - XXXVI, 400 s.
       ISBN 0-415-32642-7 (ib.)

   DOKID: 07d004877  Oppstilling: UBBSV 302.222 Vis/1

79  Åsheim, Rannveig: Er alle utlendinger kriminelle?
   Åsheim, Rannveig
    "Er alle utlendinger kriminelle?" : en kvalitativ studie av pressens møte
   med "De Andre". - Bergen : [R.Åsheim], 2006. - III, 78, 4 s.

   DOKID: 07d005534  Oppstilling: UBBSV MsEx

80  Økland, Carina: Filmbyen Bergen?
   Økland, Carina
    Filmbyen Bergen? : en undersøkelse av Bergens forutsetninger for å bli en
   ledende region innen spillefilmproduksjon i Norge. - Bergen : [C.Økland],
   2006. - 104 s.

   DOKID: 07d005523  Oppstilling: UBBSV MsEx