1   Armstrong, Richard: Understanding realism
   Armstrong, Richard, 1959-
    Understanding realism. - London : British Film Institute, 2005. - XI, 141
   s.
     ISBN 1-84457-074-6 (ib.), 1-84457-062-2 (h.)

   DOKID: 06d028205  Oppstilling: UBBSV 791.43 Arm

2   Bignell, Jonathan: Media semiotics
   Bignell, Jonathan
    Media semiotics : an introduction. - 2nd ed. - Manchester : Manchester
   University Press ; distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2002. -
   XIV, 241 s.
     ISBN 0-7190-6205-5 (h.)

   DOKID: 07d000087  Oppstilling: UBBSV 302.23 Big

3   Bignell, Jonathan: An introduction to television studies
   Bignell, Jonathan
    An introduction to television studies. - London : Routledge, 2004. - X,
   340 s.
     ISBN 0-415-26112-0 (ib.), 0-415-26113-9 (h.)

   DOKID: 07d000086  Oppstilling: UBBSV 302.2345 Big

4   Bourdieu and the journalistic field
   Bourdieu and the journalistic field / edited by Rodney Benson and Erik Neveu.
    - Cambridge : Polity, 2005. - XII, 267 s.
      ISBN 0-7456-3386-2 (ib.), 0-7456-3387-0 (h.)

   DOKID: 07d002129  Oppstilling: UBBSV 070.4 Bou

5   Bruns, Axel: Gatewatching
   Bruns, Axel
    Gatewatching : collaborative online news production. - New York : P. Lang,
   c2005. - VIII, 330 s. (Digital formations ; vol. 26)
     ISBN 0-8204-7432-0 (h.)

   DOKID: 06d016459  Oppstilling: UBBSV 070.57973

6   A call to arms
   A call to arms : propaganda, public opinion, and newspapers in the Great
    War / edited by Troy R.E. Paddock. - Westport, Conn. : Praeger Publishers,
    c2004. - xi, 212 s. (Perspectives on the twentieth century)
      ISBN 0-275-97383-2 (ib.)

   DOKID: 06d006566  Oppstilling: UBBSV 940.488 Cal

7   Campbell, Donald E.: Incentives
   Campbell, Donald E.
    Incentives : motivation and the economics of information. - 2nd ed. -
   Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XII, 591 s.
     ISBN 978-0-521-83204-5 (ib.), 0-521-83204-7 (ib.), 978-0-521-53974-6 (h.),
   0-521-53974-9 (h.)

   DOKID: 06d023227  Oppstilling: UBBSV 302.13 Cam

8   Castro, Elizabeth: HTML, XHTML, & CSS
   Castro, Elizabeth HTML, XHTML, & CSS : visual quickstart guide. - 6th ed. -
   Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c2007. - 456 s. (Visual quickstart guide)
     ISBN 0-321-43084-0 (h.)

   DOKID: 07d000875  Oppstilling: UBBSV 006.74 Cas

9   Danbolt, Erling Joh.: Kan best practice-rammeverk for implementering av datavare
   Danbolt, Erling Joh.
    Kan best practice-rammeverk for implementering av datavarehus også brukes
   ved sammenslåing av datavarehus?. - Bergen : [E.J.Danbolt], 2006. - VI, 76
   s.

   DOKID: 07d004254  Oppstilling: UBBSV MsEx

10  Det kom over fjord og fjell-
   "Det kom over fjord og fjell-" : om den tidlege utbygginga av post og
    telefon i Kvam og dei næraste bygdene i Hardanger og på Voss. - [Øystese] :
    Kvam kulturminnelag, 2005. - 51 s.
      ISBN 82-993751-2-6 (h.)

   DOKID: 07d002504  Oppstilling: UBBSV 383.0948362 Kom

11  Dyregrov, Silje: Helt kort til slutt: hva med folkeretten?
   Dyregrov, Silje
    Helt kort til slutt: hva med folkeretten? : en sammenligning av NRK
   Dagsrevyen og TV2-nyhetenes dekning av folkerett i Kosovo- og Irakkrigen. -
   Bergen : [S.Dyregrov], 2006. - 96 s.

   DOKID: 07d004326  Oppstilling: UBBSV MsEx

12  Eide, Martin: Den redigerende makt
   Eide, Martin
    Den redigerende makt : redaktørrollens norske historie. - Kristiansand :
   IJ-forl., 2000. - 366 s. - ([Redaktørinstituttets status] ; [2000])
     ISBN 82-7147-205-4 (ib.)

   DOKID: 07d001121  Oppstilling: UBBSV Pensum 070.41 Eid

13  Finstad, Ann-Iren: I den gode sak si teneste
   Finstad, Ann-Iren
    I den gode sak si teneste : eit casestudie av filmen Import Eksport sitt
   møte med kulturjournalistikken. - Bergen : [A.I.Finstad], 2006. - 88 s.

   DOKID: 07d004273  Oppstilling: UBBSV MsEx

14  Handbook of sports and media
   Handbook of sports and media / edited by Arthur A. Raney, Jennings Bryant. -
    Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, 2006. - xvi, 633 s. (LEA's
    communication series)
      ISBN 978-0-8058-5188-5 (ib.), 0-8058-5188-7 (ib.), 978-0-8058-5189-2
    (h.), 0-8058-5189-5 (h.)

   DOKID: 07d001430  Oppstilling: UBBSV 070.449796 Han

15  Hansen, Inger Marit: Bøker som øker lykken på jorden...
   Hansen, Inger Marit
    Bøker som øker lykken på jorden... : kokeboken som litteratur og livs
   stilsindikator. - Bergen : [I.M.Hansen], 2006. - 98 s.

   DOKID: 07d004438  Oppstilling: UBBSV MsEx

16  Et Hjem for oss - et hjem for deg?
   Et Hjem for oss - et hjem for deg? : analyser av TV 2 / redaktører : Gunn
    Sara Enli, Trine Syvertsen og Susanne Østby Sæther. - 2. utg. -
    Kristiansand : IJ-forl., 2006. - 342 s.
      ISBN 978-82-7147-301-3 (h.), 82-7147-301-8 (h.) : Nkr 398.00

   DOKID: 07d002793  Oppstilling: UBBSV Pensum 384.554 Hje

17  Holten, Håvard: Homofili og død på tv
   Holten, Håvard
    Homofili og død på tv : en analyse av Six Feet Under. - Bergen :
   [H.Holten], 2006. - 90 s.

   DOKID: 07d004171  Oppstilling: UBBSV MsEx

18  Husnes, Susanne: Geir var utro mens jeg fødte
   Husnes, Susanne
    "Geir var utro mens jeg fødte" : en studier av virkelighetsfortellinger i
   ukebladene Allers og Norsk Ukeblad, i lys av sammfunsutviklingen i perioden
   1955-2000. - Bergen : [S.Husnes], 2006. - 113 s.

   DOKID: 07d004252  Oppstilling: UBBSV MsEx

19  Kim, Byung-Keun: Internationalizing the Internet
   Kim, Byung-Keun
    Internationalizing the Internet : the co-evolution of influence and
   technology. - Cheltenham : Elgar, c2005. - VII, 300 s. (New horizons in the
   economics of innovation)
     ISBN 1-84376-497-0 (ib.)

   DOKID: 06d010195  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Kim

20  Langran, Gail: Time in geographic information systems
   Langran, Gail
    Time in geographic information systems. - London : Taylor & Francis, 1992. -
   XI, 189 s. (Technical issues in geographic information systems)
     ISBN 0-7484-0059-1, 0-7484-0003-6

   DOKID: 07d004135  Oppstilling: UBBSV 910.285 Lan


21  Lau, Richard R.: How voters decide
   Lau, Richard R.
    How voters decide : information processing during election campaigns. -
   Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XVII, 344 s. (Cambridge
   studies in public opinion and political psychology)
     ISBN 978-0-521-84859-6 (ib.), 0-521-84859-8 (ib.)

   DOKID: 06d002153  Oppstilling: UBBSV 324.90019 Lau

22  Levende bilder
   Levende bilder / [Pål Karlsen ... [et al.]]. - 2. utg. - Oslo : Gan, 2004. -
    231 s. (Medier og kommunikasjon)
      ISBN 82-492-0454-9 (h.) : Nkr 328.00

   DOKID: 07d004263  Oppstilling: UBBSV 791.430232 Lev

23  Lindtner, Synnøve Skarsbø: Ei hand å holde i c
   Lindtner, Synnøve Skarsbø
    Ei hand å holde i c : en diskursanalytisk undersøkelse av talen om
   fadderskap i et medialisert forbrukersamfunn. - Bergen : [S.S.Lindtner],
   2006. - 112 s.

   DOKID: 07d004243  Oppstilling: UBBSV MsEx

24  Litleskare, Ingri: Identitet og ideologi i mediene
   Litleskare, Ingri
    Identitet og ideologi i mediene : pressen som normativ holdningspåvirker
   med hensyn til integrering av innvandrere. - Bergen : [I.Litleskare], 2006. -
   127 s.

   DOKID: 07d003757  Oppstilling: UBBSV MsEx

25  Media, terrorism, and theory
   Media, terrorism, and theory : a reader / edited by Anandam P. Kavoori and
    Todd Fraley. - Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, c2006. - XI, 208 s.
    (Critical media studies)
      ISBN 0-7425-3630-0 (ib.), 0-7425-3631-9 (h.), 978-0-7425-3630-2 (ib.),
    978-0-7425-3631-9 (h.)

   DOKID: 06d032344  Oppstilling: UBBSV 070.449355 Med

26  Richardson, John E.: Analysing newspapers
   Richardson, John E.
    Analysing newspapers : an approach from critical discourse analysis. -
   Houndmills : Palgrave/Macmillan, 2007. - XI, 268 s.
     ISBN 978-1-4039-3565-6 (h.), 1-4039-3565-3 (h.)

   DOKID: 07d000719  Oppstilling: UBBSV 302.2322 Ric


27  Slettevold, Kathrine: Det sosiale nettverket i en læringsplattform
   Slettevold, Kathrine
    Det sosiale nettverket i en læringsplattform : en sosial nettverksanalyse
   av kommunikasjonen i Classfronter mellom elever og lærere i en videregående
   klasse. - Bergen : [K.Slettevold], 2006. - 65 s., VIII.

   DOKID: 07d004230  Oppstilling: UBBSV MsEx

28  Stata longitudinal/panel data reference manual
   Det sosiale nettverket i en læringsplattform : release 9. - Texas : Stata
   press, 2005. - 349 s.
     ISBN 1-59718-001-7 (h.)

   DOKID: 06d033216  Oppstilling: UBBSV 519.50285 Sta

29  Tinmannsvik, Gunhild: Er det noen her?
   Tinmannsvik, Gunhild
    Er det noen her? : en studie av NRK2s interaktive formater Svisj, Svisj
   Hip Hop og Danseband Jukeboks. - Bergen : [G.Tinmannsvik], 2006. - 92 s.

   DOKID: 07d004288  Oppstilling: UBBSV MsEx

30  Toft-Eriksen, Ola: Crossfire
   Toft-Eriksen, Ola
    Crossfire : en virtuell regissør for å gjenkjenne og redigere inn
   nonverbal kommunikasjon i desktopkonferanser. - Bergen : [O.Toft-Eriksen],
   2006. - IX, 101 s.

   DOKID: 07d004257  Oppstilling: UBBSV MsEx

31  Ytre-Arne, Brita: Sportsrettigheter og kringkasting
   Ytre-Arne, Brita
    Sportsrettigheter og kringkasting : en analyse av TV 2s fotballsatsing. -
   Bergen : [B.Ytre-Arne], 2006. - 105 s.

   DOKID: 07d004176  Oppstilling: UBBSV MsEx