1   Ambler, Scott W.: Refactoring databases
   Ambler, Scott W.
    Refactoring databases : evolutionary database design. - Upper Saddle
   River, N.J. : Addison-Wesley, 2006. - XXVII, 350 s. (The Addison-Wesley
   signature series) (A Martin Fowler signature book)
     ISBN 0-321-29353-3 (ib.)

   DOKID: 06d033146  Oppstilling: UBBSV 005.74 Amb

2   Andreassen, Tor Wallin: Kunderelasjoner
   Andreassen, Tor Wallin
    Kunderelasjoner : markedsføringens økonomiske ansvar. - Oslo :
   Universitetsforl., c2006. - 194 s.
     ISBN 978-82-15-00823-3 (h.), 82-15-00823-2 (h.) : Nkr 279.00

   DOKID: 07d001990  Oppstilling: UBBSV 658.812 And

3   Andreassen, Tor Wallin: Serviceledelse
   Andreassen, Tor Wallin
    Serviceledelse : planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. - 5. utg. -
   Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. - 332 s.
     ISBN 978-82-05-35286-5 (h.), 82-05-35286-0 (h.) : Nkr 379.00

   DOKID: 07d001410  Oppstilling: UBBSV 658.812 And

4   Censoring culture
   Censoring culture : contemporary threats to free expression / edited by
    Robert Atkins and Svetlana Mintcheva. - New York : New Press, 2006. -
    XXIV, 353 s.
      ISBN 978-1-59558-097-9 (ib.), 1-59558-097-2 (ib.)

   DOKID: 06d032505  Oppstilling: UBBSV 303.376 Cen

5   Emberland, Marius: Retorikk og realiteter
   Emberland, Marius
    Retorikk og realiteter : norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. -
   Oslo : Civita, c2006. - 128 s.
     ISBN 978-82-92581-16-2 (h.), 82-92581-16-2 (h.) : Nkr 149.00

   DOKID: 07d000858  Oppstilling: UBBSV 341.481 Emb

6   Gummesson, Evert: Mange-til-mange-markedsføring
   Gummesson, Evert
    Mange-til-mange-markedsføring : fra én-til-én til mange-til-mange i
   nettverksøkonomiens markedsføring. - [Oslo] : Kolle forl., c2006. - 200 s.
     ISBN 978-82-463-0031-3 (h.), 82-463-0031-8 (h.)

   DOKID: 07d000223  Oppstilling: UBBSV 658.84 Gum

7   Gylseth, Christopher Hals: En forbannet svartsmusket redaktør!
   Gylseth, Christopher Hals
    En forbannet svartsmusket redaktør! : Olav Thommessen og hans tid. -
   [Oslo] : Tiden, 2006. - 222 s.
     ISBN 978-82-05-35256-8 (ib.), 82-05-35256-9 (ib.) : Nkr 329.00

   DOKID: 07d001053  Oppstilling: UBBSV 070.92 Gyl

8   Hafstad, Anne: På helsa løs?
   Hafstad, Anne
    På helsa løs? : når pressen tar pulsen på helse-Norge. - Kristiansand :
   IJ-forl., 2006. - 204 s.
     ISBN 978-82-7147-269-6 (h.), 82-7147-269-0 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d001984  Oppstilling: UBBSV 070.4493621 Haf

9   Hallin, Daniel C.: Comparing media systems
   Hallin, Daniel C.
    Comparing media systems : three models of media and politics. - Cambridge :
   Cambridge University Press, 2004. - xv, 342 s. (Communication, society, and
   politics)
     ISBN 0-521-83535-6 (ib.), 0-521-54308-8 (h.)

   DOKID: 06d030694  Oppstilling: UBBSV 302.23 Hal

10  Herman, Luc: Handbook of narrative analysis
   Herman, Luc
    Handbook of narrative analysis. - Lincoln, Neb. : University of Nebraska
   Press, c2005. - 231 s. (Frontiers of narrative series)
     ISBN 0-8032-7349-5 (ib.), 0-8032-2413-3 (h.)

   DOKID: 06d031111  Oppstilling: UBBSV 404.41 Her

11  Holme, Anbjørn: Det kommuniserende hospital
   Holme, Anbjørn
    "Det kommuniserende hospital" : en studie av informasjonsvirksomheten ved
   tre lokale helseforetak på Vestlandet. - Bergen : [A.Holme], 2006. - 156 s.

   DOKID: 07d000116  Oppstilling: UBBSV MsEx

12  Karlsen, Gunnar: Språk og argumentasjon for samfunnsvitere
   Karlsen, Gunnar
    Språk og argumentasjon for samfunnsvitere. - Bergen : Fagbokforl., c2006. -
   195 s.
     ISBN 978-82-450-0476-2 (h.), 82-450-0476-6 (h.) : Nkr 269.00

   DOKID: 07d000808  Oppstilling: UBBSV 300.14 Kar

13  Kommunen og kinoen - nye tider, nye utfordringer
   Kommunen og kinoen - nye tider, nye utfordringer : om økonomi, eierskap,
    kulturpolitisk styring og organisering / [redaktør: Espen Jørgensen]. -
    [Oslo] : FILM & KINO, [2005]. - 47 s.

   DOKID: 07d000924  Oppstilling: UBBSV Box 791.43

14  Moloney, Kevin: Rethinking public relations
   Moloney, Kevin
    Rethinking public relations : PR propaganda and democracy. - 2nd ed. -
   London : Routledge, 2006. - XIII, 228 s.
     ISBN 0-415-37061-2 (ib.), 0-415-37062-0 (ib.), 0-415-37062-0 (h.),
   978-0-415-37062-2 (h.), 978-0-415-37061-5 (ib.)

   DOKID: 06d032568  Oppstilling: UBBSV 659.2 Mol

15  Rasmussen, Terje: Nettmedier
   Rasmussen, Terje
    Nettmedier : journalistikk og medier på Internett. - 2. utg. - Bergen :
   Fagbokforl., 2006. - 213 s.
     ISBN 978-82-450-0475-5 (h.), 82-450-0475-8 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d000844  Oppstilling: UBBSV 070.40285 Ras

16  Schönström, Mikael: A knowledge process perspective on the improvement of soft
   Schönström, Mikael
    A knowledge process perspective on the improvement of software processes. -
   Lund : Department of Informatics, Lund University, 2005. - 180 s. (Lund
   studies in informatics)
     ISBN 91-628-6670-2 (h.)

   DOKID: 07d000995  Oppstilling: UBBSV 005.1 Sch

17  Smith, Greg M.: Film structure and the emotion system
   Smith, Greg M.
    Film structure and the emotion system. - Cambridge : Cambridge University
   Press, 2003. - V, 221 s.
     ISBN 0-521-81758-7 (ib.)

   DOKID: 06d031718  Oppstilling: UBBSV 791.43019 Smi

18  Social communication in advertising
   Social communication in advertising : consumption in the mediated
    marketplace / William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally, Jacqueline
    Botterill. - 3rd ed. - New York : Routledge, 2005. - X, 683 s.
      ISBN 0-415-96676-0 (h.)

   DOKID: 06d032610  Oppstilling: UBBSV 659.1042 Soc

19  Stole, Inger L.: Advertising on trial
   Stole, Inger L.
    Advertising on trial : consumer activism and corporate public relations in
   the 1930s. - Urbana,Ill. : University of Illinois Press, 2006. - XVIII, 290
   s. (History of communication)
     ISBN 978-0-252-03059-8 (ib.), 0-252-03059-1 (ib.), 978-0-252-07299-4 (h.),
   0-252-07299-5 (h.)

   DOKID: 06d032330  Oppstilling: UBBSV 659.10973 Sto

20  Zachariassen, Aksel: På talerstolen
   Zachariassen, Aksel
    På talerstolen. - Oslo : Forlag 1, c2006. - 118 s. (Retorikkbiblioteket)
     ISBN 82-996595-9-0 (h.) : Nkr 285.00

   DOKID: 07d000853  Oppstilling: UBBSV 808.5 Zac